Etelän kuningas

 

Chapter 1: Etelän kuningas

Pohjan kuningas ja Etelän kuningas ovat ne kaksi valtaa, joiden on profetioiden mukaan määrä iskeä yhteen tänä lopun aikana. Jumalan tosi seurakunnan tulee tuntea, keitä kaksi valtaa ovat.

“Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse” (Danielin kirja11:40). Kumpikin voima nousee nyt nopeaa tahtia maailmalla. Tämä yhteenotto ravistuttaa maailmaa enemmän kuin mikään aikaisempi selkkaus! Tämä on hyvä uutinen. Huono uutinen on, että se johtaa kolmanteen maailmansotaan!

Tunnistatko nämä kaksi “kuningasta”? On kriittistä, että tunnistat! Haluan todistaa sinulle, että islamistinen ääriliike on tuleva Etelän kuningas. On tähteellisestä, että ymmärrät tämän asian.

Lopun aika

Tarkastellaan ensiksi “lopun aika” -ilmaisua. Pohjan ja Etelän kuninkaat nousevat “lopun ajalla” (Danielin kirja 11:40). “Lopun aika” mainitaan myös Danielin kirjan jakeessa 12:4. Huomaa myös 12:9: “Niin hän sanoi: “Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti”.

Kolmen jakeen “lopun aika” -ilmaisu johtuu samoista heprean kielen sanoista. Danielin kirjan jae 11:40 aloittaa kertomuksen lopun ajasta, joka jatkuu aina lukuun 12 asti. Jakeesta 12:1 löytyy ilmaisu “siihen aikaan”. Mitä aikaa tässä käsitellään? Jakeessa 11:40 kuvattua “lopun aikaa”. “Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat” (Danielin kirja 12:1). “Siihen aikaan” koetaan ennen näkemätön maailmanlaajuinen mullistus, mutta Jumalan omat pelastetaan tästä suuresta ahdistuksesta. Tämä profetia koskee aikaa “nyt”!

Danielin kirjan jae 11:40 kertoo, että Etelän kuningas tulee “iskemään yhteen” Pohjan kuninkaan kanssa. Milloin tämä isku tapahtuu? Sen täytyy tapahtua Danielin kirjan ilmoituksen jälkeisenä aikana, tänä lopun aikana. Jae 12:9 kertoo, että lopun aika alkaa, kun Danielin kirjan sisältö ilmaistaan. Eli Etelän kuninkaan on määrä nousta Jumalan lopun ajan seurakunnalle—Herbert W. Armstrongille—ilmoittamisen jälkeisenä aikana. Tänään moni Danielin kirjan yksityiskohta on ilmoitettu myös Jumalan Filadelfian seurakunnalle.

Keitä nämä kaksi “kuningasta” ovat? Heidän identiteettinsä käy ilmi, kun katsomme heidän historiaansa.

Kahden kuninkaan historia

Huomioi Danielin kirjan jakeet 11:2-3: “Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: Katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa, ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Ja kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, panee hän kaiken liikkeelle Jaavanin (Kreikan) valtakuntaa vastaan. Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo”.

H. Armstrong kirjoittaa kirjasessaan Lähi-itä profetioissa seuraavasti: “Persian valtakunnassa oli lisäksi 12 kuningasta, mutta ainoastaan Kyyrosta (Raamatun Koores) seuraavat neljä olivat profetian kannalta tärkeitä. Näitä olivat Kambyses, Pseudo-Smerdis, Darieios and Kserkses. Näistä viimeisin, Kserkses, oli heistä kaikkein rikkain ja sai aikaan sodan Kreikkaa vastaan”.

“Sitten Makedonian kuningas Filippos suunnitteli suuren sodan Persian valtakunnan voittamiseksi, suurimmaksi osaksi kreikkalaista koostuvan armeijan turvin. Hän kuoli ennen suunnitelmien täyttymistä. Mutta hänen poikansa Aleksanteri Suuri jatkoi hänen suunnitelmiaan ja hyökkäsi Persiaan. Hän kohtasi Persian armeijan Issoksen taistelussa vuonna 333 eKr. (Danielin kirja 8:2, 5-6). Sitten hän viiletti Egyptiin ja sen jälkeen saavutti lopullisen murskavoiton Persian valtakunnasta Arbelan taistelussa vuonna 331 eKr., minkä jälkeen Aleksanteri marssi valloittamaan Intian, pyyhkäisten kaikki altaan”.

Kertomus jatkuu Danielin kirjan jakeessa 11:4: “Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille “. H. Armstrong kirjoitti: “Kuinka ihmeellisesti—kuinka tarkasti—tämä toteutui”. Hän siteerasi George Rawlinsonin arvovaltaista historiankirjaa nimeltä A Manual of Ancient History: “Yhtäkkisesti miehuutensa kukoistuksessa poisvietynä [33. ikävuodellaan, kesäkuussa 323 eKr.], hän [Aleksanteri] ei jättänyt jälkeensä perillistä voimaansa eikä projektejaan jatkamaan”. Valtakunta jäi vaille johtajaa, mutta hämmennyksen keskeltä nousi vuoteen 301 eKr. mennessä profetian mukaisesti neljä haaraa, kun Aleksanterin päälliköt jakoivat vallan keskenään. Nämä neljä olivat:

1. Ptolemaios (Soter), joka hallitsi Egyptiä sekä osaa Syyriasta ja Juudeasta.

2. Seleukos (Nikator), joka hallitsi Syyriaa, Babyloniaa sekä Intian itäpuoleisia alueita.

3. Lysimakhos, joka hallitsi Vähä-Aasiaa.

4. Kassandros, joka hallitsi Kreikkaa ja Makedoniaa.

H. Armstrong kirjoitti: “Näin jakeen 4 profetia täyttyi kirjaimellisesti”. Hän jatkoi: “Huomaa, mitä nyt seuraa. Tästä eteenpäin profetia kertoo etukäteen vain neljän kuninkaan kahden haaran toiminnasta: Egyptin, [muinoin] kutsuttu nimellä ‘Etelän kuningas’, koska se sijaitsee Jerusalemin eteläpuolella sekä Syyrian kuningaskunnasta, [muinoin] Pohjan kuninkaasta, joka sijaitsi Juudean pohjoispuolella”.

Uskon tänään, että suurin osa, mutta ei kuitenkaan aivan kaikki Etelän kuninkaan tulevasta maa-alueesta sijaitse Jerusalemin eteläpuolella. Sudan kuuluu jo radikaalisen Islamin leiriin ja Algeria saattaa olla leirissä varsin pian. Mutta Etelän kuninkaan maa-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Pohjan kuninkaasta pohjoiseen.

H. Armstrong jatkoi: “Profetia keskittyy näihin kahteen haaraan, koska Pyhä maa siirtyi vuorotellen kummankin osapuolen omaisuudeksi, ja koska kyseiset sodat koskivat pääasiassa Juudean omistusta”. Huomaa Danielin kirjan 11:5: “Ja Etelän kuningas [muinainen Egypti, joka kuvasi lopun ajan täyttymystä] on voimistuva sekä yksi hänen ruhtinaistaan; tämä on voimistuva vielä enemmän kuin hän, ja hänen valtansa on oleva suuri”.

H. Armstrong sanoi, että näiden kahden kuninkaan “eriäväisyydet koskivat periaatteellisesti Juudean omistusta”. Tätä aluetta kutsutaan tänään Israeliksi. Näyttää siltä, että kuninkaat sotivat jälleen Juudan maasta—erityisesti Jerusalemista.

Jerusalem on ollut aina ristiretkien pääpalkintona. Kaupungilla on tärkeä uskonnollinen merkitys niin juutalaisille, kristityille kuin muslimeille. Ns. kristilliset ristiretket olivat varsinaisia katolisia ristiretkiä. Yleensä roomalaiskatoliset ovat ottaneet yhteen muslimiarmeijoiden kanssa.

On tärkeätä ymmärtää tätä historiaa, sillä se toistuu pian—uudemman kerran. Historia on profetian jälkeen seuraavaksi tärkein tulevien tapahtumien ilmaisija.

Jerusalem oli Israelin pääkaupunki. Lopun ajan Jerusalemia koskevat profetiat koskevat myös Amerikkaa ja Britanniaa. Brittiläisten kansojen (raamatullisen Efraimin), Amerikan (raamatullisen Manassen) ja Juudan kaikkien profetoidaan kaatuvan yhtä aikaa (Hoosean kirja 5:5). (Löydät yksityiskohtaisen selityksen näistä raamatullisista nimistä kirjastamme Yhdysvallat ja Britannia profetioissa. Tilaa se itsellesi.)

Kun Pohjan kuningas voittaa Etelän kuninkaan, sen kunnianhimo laajenee Jerusalemia edemmäksi. (Tilaa ilmaiskirjasemme Jerusalem profetioissa.)

H. Armstrong kirjoitti: “Historia kertoo, että alkuperäinen Ptolemaios i, nimeltään Soter, kasvoi varsin voimalliseksi ja hänen toimestaan Egyptistä kehittyi Aleksanterin suurimpia suunnitelmia mahtavampi. Yksi hänen ruhtinaistaan tai kenraaleistaan, Seleuckos Nicator, kehittyi myös voimalliseksi johtajaksi. Ptolemaioksen vuonna 312 eKr. sodassa ollessa, hän vahvisti asemansa Syyriassa ja otti itselleen kuninkaan seppeleen”.

Siirrytään nyt Danielin kirjan 11 luvun jakeisiin 34 ja 35. “Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen. Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on”.

H. Armstrong kirjoitti: “Tämä kuvaa yleisesti Jumalan omien tietä kokonaisuudessaan Kristuksen päivästä aina nykyaikaan. Vertaa vastaavia kohtia mm. Ilmestyskirjan jakeet 12:6, 11, 13–17. Huomaa, että näky jatkuu aina nykyiseen lopun aikaan asti”.

Danielin kirjan jae 11:36: “Pohjan kuningas—kuka hän on profetiamme kertomalla aikaisella, keskeisellä, Uuden Testamentin aikakaudella? Vuonna 65 eKr. Rooman valtakunta kaappasi Syyrian Rooman provinssiksi ja Rooman keisari kontrolloi Juudeaa, mikä tähden tekstin viittaama Pohjan kuningas on tällä aikakaudella Rooman valtakunnan keisari”.

Tässä meillä on palapelin keskeinen pala. Raamattu profetoi tämän Rooman valtakunnan 10 ylösnousemuksesta, joista viimeistä seitsemää johtaa roomalaiskatolinen kirkko (tilaa ilmaiskirjasemme Kuka tai mikä on profeettinen peto?). Historia osoittaa, että ylösnousemuksista enää yksi on tapahtumatta. Saamme kokea viimeisen ylösnousemuksen varsin pian. Tämä sopii täydellisesti profetiaan, jonka kertoo, että Pohjan kuningas aiheuttaa suuren ahdistuksen. Danielin kirjan jakeesta 11:40 alkavat sekä luvun 12 kattavat tapahtumat ovat “lopun ajan” tapahtumia. Niihin liittyy Pohjan kuningas, Pyhän Rooman valtakunnan seitsemäs ylösnousemus. Pohjan kuningas saattaa ahdistuksen raamatulliselle Israelille (ensisijaisesti Yhdysvalloille, Britannialle sekä Lähi-idän juutalaisille).

Kun kaikki Danielin kirjan 11 luvun profetiat ovat täyttyneet, se hyppää eteenpäin nykypäivään, “lopun ajalle”. Jae 40: “Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa…”

Tämä viittaa tulevaisuuden Etelän kuninkaaseen.

Pohjan kuningas koostuu yhden valtion, Saksan johtamista useista valtioista. Olisi järkevää, jos Etelän kuningas olisi sekin koostumukseltaan samankaltainen. Kaikki viittaa siihen, että Iran on valtio, josta Etelän kuningas muodostuu. Uskoimme ja opetimme jo 1990-luvun alusta, että Iran tulee johtamaan radikaalista islamilaista maailmaa ja että se on Etelän kuningas. Tänään Iran on Lähi-idän “kuningas”.

Terrorismin juuret

Historia kertoo monta voimallista oppiläksyä—jos olemme valmiita kuuntelemaan. Se paljastaa esimerkiksi sen, ettei Amerikka liittolaisineen kykene voittamaan terrorisminvastaista sotaa. Opimme perustavia asioita tulevaisuudestamme historian avulla.

Historia on oivallinen opettaja. Aloitetaan sen opetuksista ja siirrytään sen jälkeen sitäkin suurempaan opettajaan, joka paljastaa, miksi emme pysty voittamaan terrorismia.

Irakin kampanja on viimeisin osatekijä Amerikan maailmanlaajuisessa terrorisminvastaisessa sodassa. Mutta mistä maailman terrorismi sai oikein alkunsa? Irak on vaarallinen osatekijä, mutta se ei edusta terroristikäärmeen päätä.

Palataan ajassa taaksepäin, ja aletaan kaivaa terrorismin juuria. Pelkästään oksien tuhoaminen ei riitä, terroristipuu tulee kitkeä juurineen. Se on ainoa tapa sodan voittamiseksi.

Šaahi Mohammad Reza Pahlavi oli voimallinen Amerikan liittolainen Irania johtaessaan. Mutta liberaalisen tiedotusvälineistömme ja poliitikkojemme mielestä hän ei ollut tarpeeksi demokraattinen, ja he auttoivat syrjäyttämään hänet vallasta. Šaahin horjuessa Amerikka ei auttanut kuin nimellisesti.

Vuonna 1979 ajatolla Ruhollah Khomeini kaatoi šaahin vallasta. Khomeini teki Iranista maailman ensimmäisen valtiollisen terrorismin sponsorin. Kymmenen vuoden päästä, juuri ennen Khomeinin kuolemaa, Hašemi Rafsandžani nousi presidentiksi ja tehosti Iranin kansainvälistä terrorismiverkostoa. Vasta tässä vaiheessa osa kykeni näkemään, kuinka pahan virheen liberaalit olivat tehneet avustaessaan šaahin kumoamista.

Vuonna 1994 silloinen ulkoministeri Warren Christopher kutsui Irania “maailman merkittävimmäksi valtiollisen terrorismin tukijaksi. Miten säälittävää on esittää edellinen lausuma eikä lähteä toimimaan sen perusteella! Onko Amerikka todellinen supervalta? Amerikka on tiennyt vuosia, kuka “maailman merkittävin valtion tukema terrorismin tukija” on. Mutta siltä ei löydy tahtoa Iranin toimiin puuttumiseksi—tahtoa pitää Irania vastuullisena sen aiheuttamiin terroristisotatoimiin!

1990-luvulla valtion tukema terrorismi juurtui syvällisesti Iraniin, mutta Amerikan johtajat eivät vastustaneet sitä merkittävästi. Yhdysvallat, “supervalta” sallii Iranin tukea väkivaltaista terrorismia aina tähän päivään saakka!

Amerikka kantaa suurimman vastuun (Irania itseään lukuun ottamatta) šaahin syrjäyttämiseen ja ajatolla Khomeinin valtaan astumiseen. Heikkoutemme saattaa osoittautua 20. vuosisadan suurimmaksi ulkopoliittiseksi katastrofiksi!

Kuinka tämä tapahtui?

Meidän on ymmärrettävä, kuinka tämä kaikki liittyy nykyiseen Irakin tilanteeseen. Historia osoittaa, kuinka islamilainen ääriliike kykenee dramaattisesti muuttamaan poliittisen tilanteen ja kertoo, millaisen voiman Iran saattaa pian saavuttaa.

Katsotaan Egyptiä, jossa islamilainen ääriliike—kytevä terrorismi—saavuttaa lisääntyvässä määrin valtaa. Egyptissä yksi ainoa murhateko käänsi koko Lähi-idän suunnan!

Radikaalisia muutoksia Egyptissä

Anwar al-Sadat toimi Egyptin ja Lähi-idän taistelujohtajana jokunen vuosi ennen Iranin šaahin sortumista vallasta. Hän toimi esimerkiksi arabimaailman avainhahmona Jom Kippur -sodassa juutalaisia vastaan.

Mutta maailma—erityisesti arabimaailma—häkeltyi. Sadatista alkoi muodostua Lähi-idässä hämmästyttävä rauhanrakentaja Iranin šaahin vallasta sortumisen aikoihin. Arabiradikaalit raivostuivat, kun hän piti puheen juutalaisten Knessetissä (parlamentissa). Nähtiin kirjaimellisesti, kuinka yksi mies saattoi Lähi-idän kohti rauha lännen kanssa.

Sadat joutui kuitenkin työskentelemään radikaalisen Islamin tulvaa vastaan.

On mielenkiintoista, että edesmennyt Herbert W. Armstrong vieraili kahden Egyptin presidentin, sekä Sadatin että Hosni Mubarakin luona. Hän varoitti molempia miehiä vakavasti, ettemme saavuttaisi rauhaa ilman Allahia, tai Jumalaa!

Vuonna 1981 Mike Wallacen televisio-ohjelma, 60 minuuttia, haastatteli (vain kaksi vuotta aikaisemmin valtaan astunutta) ajatolla Khomeinia ja kertoi tälle Sadatin kutsuneen tätä “mielipuoleksi”.

Lähes välittömästi, päivien kuluessa, presidentti Sadat oli murhattu!

Islamin johtaja omaa tämänkaltaisen vallan! Amerikka ja maailma sallivat tällaisen pahan vallan muuttaa historian kulun. Nyt terrorismi rehottaa vallalla koko maailmassa! Amerikalta ei löytynyt tahtoa lopettaa valtiollisen terrorismin mielettömyyttä, kun se olisi ollut vielä suhteellisen yksinkertaista.

H. Armstrong kommentoi Sadatin murhaa kääntymäkohdaksi Lähi-idän historiassa pian tapauksen jälkeen! Lausuman voisi väittää olevan vähättelemistä. Käytännöllisesti katsoen kukaan tiedotusvälineistön ihminen ei kyennyt näkemään—tai kieltäytyi näkemästä—että kysymyksessä oli maailmaa mullistava tapahtuma!

Iranin terroristiverkosto toimi pelottavan tehokkaasti.

A. Sadatin toiminta pyrki muuttamaan Lähi-idän koko maailmaa hyödyttävällä tavalla. Tehdäkseen rauhan Israelin kanssa hän joutui ottamaan kantaa monia omia kansalaisiaan sekä arabimaailmaa vastaan. Hän osoitti suuruutensa asettamalla maailman ja Egyptin edun henkilökohtaisen turvallisuutensa edelle. Jos Yhdysvaltojen ja Britannian johtajat olisivat olleet rohkeita, he olisivat ratkaisseet Iranin toiminnan. Lähi-itä alkoi silmäillä terrorin kuningasta johtajakseen Yhdysvaltojen heikkouden tähden. Kaikki tapahtui Amerikan, Britannian ja Israelin heikkouden takia.

Islamin radikaalit ovat varsin tehokkaita huippujohtajien murhaajia. He murhauttivat mitä luultavimmin vuonna1990 myös Egyptin parlamentin puhemiehen Rifaat al-Mahgoubin (maan senaikaisen toiseksi tärkeimmän virkamiehen). Moottoripyörillä ajavat konepistoolimiehet tulittivat hänen autonkuljettajan ajavaa henkilöautoaan. Radikaalit olivat todennäköisesti myös vuoden 1992 Algerian presidentti Mohamed Boudiafin murhan takana. Radikaalijoukot pyrkivät kaatamaan maltillisen, lännelle myötäisen Libanonin hallituksen ja murhasivat Libanonin pääministeri Rafik Haririn vuonna 2005 autopommin avulla, mikä sai aikaan Libanonissa sarjan tärkeitten, Syyrian vastaisten henkilöiden murhia. Vuonna 2008 hallitseva koalitio luopui asemastaan ja muodostettiin uusi Hizbollahille suosiollinen hallitus. Tammikuussa 2011 Hizbollah syrjäytti Libanonissa Yhdysvaltoja puolustavan pääministeri Saad Haririn “pehmeässä vallankaappauksessa” asettamalla oman kandidaattinsa peliin. Tässä vain muutamia esimerkkejä islamilaisen äärimmäisyysliikkeen vaikutusvallasta Keski-idän politiikkaan.

Vuonna 2011 nähtiin valtava muutos Egyptin politiikassa, Iranin vuoden 1979 vallankumouksen kaltainen.

President Mubarak vastusti 30 vuoden ajan radikaalivoimia ja oli Israelin ja Yhdysvaltojen ystävä. Hän vastusti radikaalimuslimien väkivaltaisia toimia Israelia sekä muita kansoja vastaan. Hän avusti Amerikkaa, Britanniaa sekä Israelia niiden terrorismin vastaisessa sodassa toimien niiden voimallisena liittolaisena. Hän taisteli, jottei Iran saisi ydinpommia haltuunsa. Presidentti Mubarakilla pidätti vallallaan Egyptissä väkevimmän vastustajansa, väkivaltaisen Muslimiveljeskunnan, aisoissa. Johtajillamme ei tunnu olevan minkäänlaista käsitystä siitä, minkä kanssa hän joutui kamppailemaan päivittäin. Kun mielenosoitukset puhkesivat tammikuussa 2011 Kairossa, presidentti Barack Obama osoitti selvästi, että oli kadun Mubarakin vastaisten mielenosoittajien puolella. Yhdysvaltojen hallitus nöyryytti Mubarakia tämän hyvistä hedelmistä huolimatta Egyptin valtavien mielenosoitusten alussa julkisesti! Amerikka petti totaalisesti 30 vuoden aikaisen ystävänsä. Mitä sitten seurasi? Amerikan vaikutusvalta Lähi-idässä on romahtanut lähes nollaan! Viikkoja Mubarakin syrjäyttämisestä Egyptin valtion hallitus alkoi horjua ja Iran astui sisään.

Danielin kirjan jae 11:42 antaa ymmärtää, että Egypti liittoutuu Etelän kuninkaan, Iranin, kanssa. Profetian mukaan Egyptin politiikka tulee muuttumaan kauaskantoisesti! Olemme kertoneet asiasta jo vuodesta 1994. Katso Egyptiä tänään. Sen ulkopolitiikka ja poliittinen suuntaus ovat muuttuneet näkyvästi tavalla, joka uhkaa muuttaa koko alueen täysin.

Jo vuonna 2007 Iranin ja Egyptin väliset suhteet olivat lähteneet lämpiämään huomattavasti, näiden kahden maan siirtyessä pikkuhiljaa palauttamaan täydet diplomaattiset suhteet. Tammikuussa 2008 Mubarak kokoontui keskustelemaan Iranin parlamentin puhemiehen kanssa, mikä oli ensimmäinen tämäntasoinen yhteen kokoontuminen lähes 30 vuoteen. Tosiasia, että Mubarak itse järjesti kyseisen tapaamisen, paljastaa, kuinka hän oli Egyptin Iranin puoleisten joukkojen painostuksen alainen. Nämä Iranin puoleiset joukot ovat tiukasti vallan kahvassa hänen lähtönsä jälkeen.

Mubarak varoitti ennen virasta luopumistaan seuraavasti: “He saattavat puhua demokratiasta, mutta tuloksena on ääriliike ja radikaali Islam”. Totta, näemme, että juuri näin tapahtui! Muslimiveljeskunta-ääriliike, Egyptin suurin ja parhaiten järjestynyt poliittinen järjestö, kontrolloi nyt maata.

New York Times kirjoitti aikaisemmin: “Muslimiveljeskunta, valtion aikoinaan kieltämä islamilainen ryhmä, on astunut etualalle, siitä on muodostunut sotahallituksen hiljainen kumppani, moni pelkää sen jäädyttävän perustavat muutokset”.

“On myös selvää, että nuoret, koulutetut, maalliset alun perin ei-ideologisen vallankumouksen aikaan saattaneet aktivistit, eivät ole enää johtava poliittinen voimatekjä … Monia hämmästyttää sen [Muslimiveljeskunnan] siteet sitä parjanneeseen armeijaan …”

“‘Löytyy todisteita siitä, että Veljeskunta teki aikaisemmin armeijan kanssa jonkunlaisen sopimuksen’, totesi Elijah Zarwin, International Crisis Group -järjestön seniori analyytikko. ‘Tämä on järkevää armeijan kannalta, joka haluaa stabilisoida tilanteen sekä kadunihmiset puolellensa. Veljeskunnasta he löytävät 100,000 kadun ihmistä’ …”

“Aikanaan kysymys koskee sitä, siirtyykö Veljeskunta johtoon ylivoimaisen järjestöllisen rakenteen turvin. Nyt näemme, että se toimi juuri näin” (24. maaliskuuta 2011). “

Muslimiveljeskunta pystyi ottamaan johtajuuden haltuunsa organisoituneena ja Iranin tukemana! Olemmeko sokeita, emmekö näe, mihin Iran kykenee tukiessaan toisia ryhmiä kulissien takana? Juuri tämä oli vuoden 1979 Iranin tapahtumien tausta.

Useat lännen ihmiset toivovat Egyptin muuttuvan demokraattiseksi ja rauhaisaksi. Mitä Egyptin kansalaiset toivovat? Laaja Pew Research Centerin vuoden 2010 mielipidetutkimus osoitti, etteivät egyptiläiset ole kiinnostuneita länsimaisesta demokratiasta. Egyptiläiset toivovat sen sijaan tiukkaa islamilaista hallintoa.

Huomioi seuraavat Pew-gallupin tulokset.

Egyptin muslimeista 85 prosenttia halusi vahvan islamilaisen vaikutuksen valtion politiikkaan.

Lähes sama määrä oli sitä mieltä, että muslimiuskon jättävät ihmiset pitäisi tappaa.

Kahdeksankymmentä kaksi prosenttia tuki kivittämistä aviorikoksesta ja 77 prosentin mielestä varkaiden kädet tulisi katkaista.

Yli puolet kannatti miesten ja naisten eristämistä työpaikalla.

Viisikymmentäneljä prosenttia uskoi, että siviilien surmaaminen itsemurhapommeilla oli puolusteltavissa.

Lähes puolella haastatelluista oli “suotuisa kuva” terroristiryhmä Hamaksesta ja 3 ihmistä kymmenestä suhtautuu positiiviseksi Hizbollahia kohtaan. Egyptiläisistä viidesosa ajatteli suotuisasti jopa al-Qaidasta sekä Osama bin Ladenista.

Pewin haastattelemista 18 muslimivaltioista Egyptistä löytyi korkeimmat Amerikan vastaiset mielipiteet: egyptiläisistä 82 prosenttia ei pidä Yhdysvalloista.

Voimakas Mubarak kykeni kontrolloimaan, pidättämään kansalaistensa äärimielipiteet. Kun hän poistui virasta, pato sortui.

Monet Israelin sekä lännen asukkaat ovat aliarvioineet Muslimiveljeskunnan vaikutusvaltaa sekä Israelin vastaisten linjan kannatusta. Muslimiveljeskunnan järjestämä liikehdintä saavutti suurta suosiota koko Egyptin alueella. Kukaan uusi johtaja ei kykene koskaan saavuttamaan vaadittavaa voimaa pystyäkseen vastustamaan näin voimakkaita egyptiläisten katsontakantoja. Tie johtaa Iranin syliin voimakkaiden Muslimiveljeskunnan siteiden kautta.

Irania kannattavien kansanmiesten tunteiden vaikutuksesta Egyptin tilapäinen hallitus yritti pikaisesti palauttaa diplomaattiset suhteet Iraniin. Maaliskuussa 2011 Egypti julisti, että se halusi “kääntää uuden lehden” Iranin kanssa. Teheran vastasi suotuisasti nimittämällä suurlähettiläänsä Egyptiin, ensimmäistä kertaa vuoden 1978 jälkeen, kun nämä kaksi valtiota jäädyttivät molemminpuoliset diplomaattiset suhteet. Egyptin hallitus ojensi kätensä Hamasta, Kairon aikaisemmin torjumaa Iranin tukemaa palestiinalaista islamistijärjestöä kohden.

Danielin kirjan 11:42 profetia kulkee kohti täyttymystään aivan silmiemme edessä, tänä lopun aikana pääasiassa Iranin “iskiessä” radikaalista islamismia kohden. Tämä iskevä ulkopolitiikka johtaa kuitenkin sen sortumiseen tavalla, joka on useimpien mielikuvituksen ulkopuolella!

Libya ja Etiopia seuraavina?

Danielin kirjan jae 11:43 mainitsee Egyptin ohella kaksi muuta maata, Libyan sekä Etiopian, Nämä kaksi valtiota ovat radikaalisen islamistisen strategian avaintekijöitä, strategian, joka tulee ravistelemaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa perin pohjin!

“Hän [Pohjan kuningas] valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan (engl. käännös, at his steps)” (Danielin kirja 11:43). Miksi Libya ja Etiopia mainittiin Jumala inspiraatiosta? Raamatun jokainen sana on Jumalan siihen tarkoituksella kirjaama. Jumala asetti nämä kaksi valtiota tietystä syystä samaan jakeeseen Egyptin kanssa. Tämä jae ilmaisee meille, että Libya ja Etiopia tulevat toimimaan läheisesti Iranin kanssa!

Soncino Commentary määrittää at his steps” seuraavasti: “Joko hänen armeijaansa liittyen tai itsensä käskyläisekseen asettamalla”.

Gesenius Hebrew-Chaldee Lexicon määrittää saman: “hänen seuraansa”.

Moffatt-käännös sanoo puolestaan: “seuraa hänen kulkueessaan” (suomeksi, häntä seuraamaan).

Tarkkaa Libyaa ja Etiopiaa, jotka joutuvat pian Iranin, Etelän kuninkaan, vahvan vaikutusvallan tai sen kontrollin alaisiksi. Tämän takia myös heidät voitetaan Pohjan kuninkaan ollessa voitokas.

Miksi Iran on kiinnostunut kontrolloimaan Libyaa ja Etiopiaa? Vastaus tähän on varsin mielenkiintoinen.

Etsi käsiisi Lähi-idän kartta, joka keskittyy Välimereen ja Punaisenmereen. Siitä näet, miksi Etelän kuningas tai radikaali islamismi tavoittelee liittoa tai haluaa kontrolloida kyseisiä valtiota (myös Egyptiä ja Tunisiaa). Nämä kaksi merta ovat kaikkein tärkein kauppakanava maailmassa!

Se, joka vaikuttaa Etiopiaan, tulee epäilemättä kontrolloimaan myös Punaisenmeren rannikolla sijaitsevia pieniä Eritrean ja Djiboutin maa-alueita. Nämä alueet itsenäistyivät Etiopiasta vasta jonkin aikaan sitten. Uskon, että Raamattu katsoo nämä kaksi aluetta Etiopiaan kuuluviksi.

Suezin kanavan kontrolloiminen ei riitä. Egypti yritti kontrolloida kanavaa vuonna1956, mutta sitten Britannia, Ranska ja Israel sivuuttivat sen yhdellä hyökkäyksellä. Mutta entä jos merikauppaväylän reitillä on ilmavoimat—ja ohjukset—omaava radikaalisen ideologian omaava muslimivaltio?

Tällainen asetelma antaisi Iranin käytännöllisesti kontrolloida koko näitä meriä pitkin kulkevaa kauppareittiä. Radikaali-islamistit saattaisivat pysäyttää elintärkeän öljyn kuljetuksen Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan!

Potentiaalisesti Iran kykenisi saamaan kontrolliinsa myös Jerusalemin, sille kolmanneksi pyhimmän kaupungin. Uskon, että Jerusalem on Iranille öljyäkin tärkeämpi tekijä. Islamilaiset taistelivat katolisia ristiretkeläisiä vastaan noin 1,500 vuoden ajan Jerusalemin tähden. Raamatun profetia kertoo, tulemme näkemään aivan pian vielä yhden, vihoviimeisen ristiretken.

Jos Iran valloittaisi Jerusalemin, tämä saattaisi sähköistää koko islamilaisen maailman YHTÄKKIÄ! Tapahtuma saisi radikaali-islamismin leviämään moniin Lähi-idän ulkopuolisiin maihin. Tämä saattaisi johtaa Euroopassa, Aasiassa ja jopa Amerikassa vaaralliseen mellakointiin ja terrorismiin.

Kohta esille astuva pyhä Rooman valtakunta—katolinen, tähän mennessä petollisin ja aggressiivisin Saksan dominoiva supervalta, 10 kuninkaineen—havaitsee, kuinka arabikiihko saattaa lähteä leviämään kulopalon tavoin. Monien katolilaisten mielessä Jerusalemia on kaikkein tärkein uskonnollinen paikka.

Jos Iran saa kauppareitin haltuunsa, se pystyy aiheuttamaan valtavaa vahinkoa, se voi saattaa Amerikan sekä Euroopan kaaoksen partaalle päivässä. Saksa sekä Vatikaani, Pyhän Rooman valtakunnan sydän, eivät salli Etelän kuninkaan kontrolloida Jerusalemia sekä maailman tärkeintä kauppareittiä!

Kuvasimme 27. tammikuuta 2011 Key of David -televisio-ohjelman, jossa katsojia kehotettiin tarkkaamaan Libyaa sekä Etiopiaa saamani uuden ymmärryksen perusteella.

Tähän aikaan uutisista ei löytynyt oikein mitään Libyaa käsittelevää materiaalia. Libyan valtio vaikutti varsin vakaalta. Kuitenkin vajaan kuukauden päästä puhkesi sisällissota.

Seuraa Libyan ja Etiopian tuimaa, nopeaa kulkua radikaalisen islamismin leiriin.

Etelän kuningas iskee Pohjan kuninkaaseen, luultavasti tämän kauppareittivoiman avulla. Isku toimii dramaattisena sotatoimena! Pyhä Rooman valtakunta vastaa tähän pyörremyrskyn kaltaisella vastaiskulla— Iran ja radikaalinen islamismi murenevat välittömästi.

Arabialais-iranilainen Välimeren ja Punaisenmeren kontrolli saattaa olla se totinen syy, miksi Yhdysvallat ei osallistu tähän Danielin kirjan 11 luvun Lähi-idän sotaan. Taloutemme ollessa epävarma ja dollarin ollessa erityisen heikko Iran saattaa uhata lakkauttaa öljynviennin ja murtaa Yhdysvaltojen talouden, jotta Amerikka pysyy sodan ulkopuolella.

Libyaa ja Etiopiaa koskeva profetia avaa Iranin sotastrategian! Kirjoitimme jo yli 15 vuotta sitten Iranin kunnianhimoisista, maailmanlaajuisista pyrkimyksistä, jotka ovat muuttuneet aikojen kuluessa koko ajan intensiivisimmiksi.

Iranin maailmanlaajuiset päämäärät

Stratforin 22. elokuuta 2003 päivätty tiedusteluraportti kertoi, että liittolaisten päättäväisen Irakin sotavoiton jälkeisen, saman vuoden toukokuun yleisen mielipiteen mukaan ympäröivät valtiot, Saudi Arabia, Syyria ja Iran mukaan lukien, näkivät Yhdysvallat “nousevana voimana alueella” ja tunnustivat tarpeen mukauttaa Yhdysvaltojen vaatimukset. Kuitenkin tilanteen paikallisesti muuttuessa ja Irakin vakauden heiketessä, nämä valtiot alkoivat muuttaa katsontakantaansa. Yhdysvaltoja ei pidetty enää nousevana voimatekijänä—se nähtiin heikkona ja apua tarvitsevana. Muutos vaikutti kaikkein eniten Iraniin, mikä puolestaan vaikutti voimakkaasti Irakin siialaisiin.

Stratfor kirjoitti: “Jos iranilaiset alkavat uskoa, että alueen tilanne on Yhdysvaltojen näkökannalta sen kontrollin ulkopuolella. Joko siialaisten aisoissa pitäminen muuttuu astronomisen kalliiksi tai kaikkein luultavimmin tapahtuu, että he eivät asetta panosta häviävään hevoseen.” [Uskon että Iran olisi tässä asetelmassa vielä aggressiivisempi kuin Stratfor kuvitteli.]

“Mielestämme tilanne alueella saavuttaa kohta kriisin paikan Yhdysvalloille. Tilanne heikkenee heikkenemistään Bushin virkamiehille. Se, että islamismi uhkaa nousta Välimereltä Persian lahdelle, ei ole enää pelkkä mielenkiintoinen, teoreettinen konsepti. [Sen vaikutus kykenisi ulottumaan aina Välimereltä Pohjois- Afrikkaan asti.] Jordania lukuun ottamatta, tämä on käynyt toteen” (painotus lisätty). Iranin johtaman islamismin nousun mahdollisuus alueella on kasvanut the dramaattisesti Stratfordin kirjoituksen jälkeisinä vuosina, koska ei ole löytynyt ketään, joka vastustaisi tehokkaasti Irania!

Saddam Hussein oli todellinen terroriuhka. Mutta terrorismin primaari lähde on Iran. Päättävät toimet Irakissa ilman Iraniin puuttumista eivät lakkauta terroristitekoja.

Iran on palestiinalaisten takana oleva todellinen voima. Kukaan toinen valtio ei uskaltaisi häpeämättä rahoittaa ja rohkaista samankaltaista terroristitoimintaa Israelissa. Irani on lähettänyt julkisesti palestiinalaisille suunnattoman määrän aseita. Koko maailma on tietoinen Iranin teoista. Israelin terroristiongelma pahenee kiihtyvää tahtia päivittäin.

Israel on menettämässä sodan terroristeja vastaan, myös Yhdysvallat ja Britannia. Tämänkaltainen terrorismi kykenee romuttamaan vapaat yhteiskunnat. Israel on tästä klassisena esimerkkinä.

Ainoa keino tämänkaltaisen sodan voittamiseksi on tunnistaa terrorismin pääsyy ja leikata terroristikäärmeen pää poikki. Yhdysvalloilta eikä Israelilta puuttuu tahto tarttua Iraniin—avaintekijään, Lähi-idän “pahaan akseliin”, kiinni.

Presidentti Bush nimitti vuonna 2002 Iranin, Irakin sekä Pohjois-Korean “pahan akseliksi”. Nyt Irakin hallitus on suistettu. Emme kuitenkaan kykene voittamaan sotaa ilman Iranin johdon poistamista. Amerikkalais- sekä Brittijohtajilta puuttuu ymmärrys, heiltä puuttuu rohkeus voittaa sota. Maiden lehdistö on vaarallisen pasifistinen. Kansalaisiltamme puuttuu tahto voittaa sota terrorismia vastaan.

Presidentti Bush nimitti aivan oikein pahan akselin. Liberaalipoliitikot ja tiedotusvälineet hyökkäsivät häntä vastaan tämän lausuman takia, mikä kuvaa tilanteen kipeyttä, vaarallisesti Amerikalta puuttuvaa tahdonvoimaa.

Tony Blairin hallitus kaatui suurelta osalta hänen tukemansa Irakin sodan takia. Luulisi, että ihmiset olisivat tukeneet T. Blairia Britannian sotatointen jälkeen Irakissa. Brittiläiset (ja amerikkalaiset) ovat liian heikkoja sotiakseen tosi sotaa. Meillä ei ole tahdonlujuutta verisen, pitkittyneen sodan läpiviemiseksi.

Kahden viimeisen vuosikymmenen hedelmät, todistusaineisto, osoittaa ylivoimaisen selvästi, mistä valtion tukeman terrorismin kuningas löytyy! Koko maailma näkee sen. Löydämme ratkaisun terrorismiin vain tekojen kautta! Meidän täytyy asettua sitä vastaan. Iran lähettää terroristit maailmalle.

H. Armstrong sanoi yli kaksi vuosikymmentä sitten: “Amerikka on voittanut viimeisen sotansa”. Hän kykeni näkemään jo tällöin, ettemme olleet enää ylpeitä sotavoimastamme!

Stratforin mainitsema maantieteellinen alue on jo kokonaisuudessaan vahvasti Iranin vaikutuksen alainen. Jos Irak joutuu tämän terroristivaltion alaiseksi, Iran voi kontrolloida käytännöllisesti katsoen koko aluetta—joka sisältää suurimman osan maailman öljystä!

Tilanne muuttuu vielä tätä pelottavammaksi.

Ydinvoimatekijä

Palataan vuoteen 1992, jolloin New York Times kirjoitti seuraavasti: “Ollessaan Saudi Arabian jälkeen seuraavaksi suurin maailman öljyvalta, Iran haluaa edistää suuren tavoitteensa täyttymistä, tulla tärkeimmäksi alueelliseksi voimatekijäksi Persianlahdella, mikä on sen kauan tavoittelema ulkopoliittinen päämäärä” (7. marraskuuta 1992).

Artikkeli kertoo, kuinka Iran suunnitteli saavuttavansa tavoitteensa: “Alueen muita maita sekä länsimaita huolestuttaa se toinen keino, jonka avulla Iran pyrkii toteuttamaan tavoitteensa: valtava asevarustelu ohjelma, joka rahoitetaan suureksi osaksi uuden öljyrahan turvin”.

Englannin Gloucesterin Islamic Affairs Analyst painatti elokuussa 1994 artikkelin, jonka mukaan “Iranin samanaikainen toimintaperiaate on ympäröidä Israel leppymättömillä vihollisilla”. Turkki lähestyy Irania. Libanonissa, Israelin pohjoispuolella, sillä on vaurastuva Hizbollah aseineen ja Hamas kontrolloi puolestaan Gazaa. Halutessaan Teheran kykenee sytyttämään koska tahansa konfliktin sekä Israelin läntisellä että pohjoisella raja-alueella. Iranin avaama rintama Länsirannalla kuhisee täynnä kiihkomielisiä Iranin sympatisoijia, jopa palkkalaisia. Lisäksi, presidentti Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen Egypti purkaa pikaisesti Israelin kanssa solmimaansa rauhansopimusta, siirtyessään Iranin leiriin.

Shiialaiset kontrolloivat tietenkin Irania ja ovat enemmistö (60 prosenttia) Irakissa. Kun Yhdysvallat syrjäytti vuonna 2003 Saddam Husseinin, tämä mahdollisti Iranin Irakiin soluttautumisen, asetoimitukset, rahatoimitukset, shiiojen sotajoukkojen kouluttamisen, tuhansien toimitsijoiden maahan lähettämisen ja Irakin kanssa taloudellisten suhteiden vakauttamisen. Tämän kaiken lisäksi Irakin voimakkain poliittinen puolue on liitossa Teheranin kanssa. Tämä saattaa olla juuri se päättävä tekijä, joka saattaa Irakin Iranin kontrollin.

Saman vuoden1994 Islamic Affairs Analyst -artikkeli jatkuu: “Iran on päättänyt lisätä huomattavasti vaikutusvaltaansa Punaisen meren tyveltä käsin niin Somaliassa kuin Jemenissä. … Punaisenmeren rannikolla edeten Sudan on jo varmasti Irania kannattavien kädessä [Omar Hassan] al-Bashirin sotajuntan ollessa pelkkä kulissi Hassan al-Tourabin islamilaisille. Sudanista käsin islamilaiset fundamentalistit horjuttavat vasta itsenäistyneen Eritrean stabiliteettia, huomattakoon, että se kontrolloi nyt entisen Etiopian Punaisenmeren koko rannikkoaluetta”.

Tämä trendi jatkuu edelleen tänään. Iran lähettää jatkuvasti aselähetyksiä Somalian islamisteille. Iran allekirjoitti maaliskuussa 2008 sotasopimuksen Sudanin kanssa. Se edisti siteitään Eritreaan toukokuussa 2008 kauppa- ja investointisopimuksia solmimalla. Seuraavana vuonna, huhtikuussa 2009, Iran ja Eritrea sopivat laajentavansa molemminpuolista yhteistyötä yhdessä Algerian kanssa. Iran omaa pelottavanlaisen vaikutusvallan ja kontrollin Pohjois-Afrikassa, joka syveni syvenemistään levottomuuksien puhjetessa vuoden 2011 alkupuolella arabimaissa. Tunisian hallitus kumoutui tammikuussa, luultavasti radikaalimuslimien käsiin sekin. Ennahda -puolue, Zine el-Abidine Ben Alin diktaattorikaudella kielletty islamilainen puolue, nousi pikaisesti todennäköisesti kaikkein vaikutusvaltaisimmaksi poliittiseksi voimatekijäksi maassa. Iran on soluttautunut syvällisesti myös Jemeniin ja Bahrainiin sekä Afganistaniin. Useat maltilliset arabivaltiot ovat peloissaan, ne pelkäävät loukkaavansa Irania.

Yksi kaikkein huolestuttavin Iranin kasvavan vallan aspekti on sen leikittely ydinaseiden kanssa. Palataan takaisin vuoteen 1992, jolloin Eurooppa -sanomalehti julkaisi etusivun artikkelin nimeltä “Iranilla on ydinpommi”, jossa kerrottiin seuraavasti: “Iran on saanut haltuunsa ainakin kaksi ydinkärkeä virallisesti uuden itsenäisen Kazakstanin tasavallan, aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluvan, ‘kadonneeksi’ julistetusta erästä” (7. toukokuuta 1992). Kun huomioi Iranin aggressiivisen ulkopolitiikan, raportti kuulostaa uskottavalta.

Tämän lisäksi Iranilla on ollut vuosien ajan ydinohjelmansa. Esille tulleiden paljastusvuotojen myötä on käynyt ilmi, että kun Iran on julkisesti ilmoittanut ohjelmansa olevan pelkästään energian valmistukseen tarkoitettu, se on itse asiassa halunnut muiden maitten tietävän, että se kykenisi muodostamaan ydinuhan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö raportoi toukokuussa 2011 Iranin työskentelevän ydinpommin laukaisemisen kehittämiseksi.

Islamic Affairs Analystin13. toukokuun 1992 lausuma kertoo: “Iranin strategian päätavoitteena on Persianlahden ja lähialueiden dominanssi. Tämän päämäärän saavuttamisen tärkeä askel on kyseenalaistamattoman radikaalin islam-leirin johtajuuden saavuttaminen”. Moni hyvä Irania koskeva tiedotusraportti on osoittautunut todeksi. Kykenemmekö näkemään, kuinka voimakkaaksi tekijäksi Iran on muodostumassa armeijoineen?

Professori Barry Rubin kirjoitti heinäkuussa 2007: “Iran pyrkii laajentamaan vaikutustaan kolmella tavalla: propagandan ja kiihotuksen, toimeksiantoryhmien edistämisen sekä valtiollisen voiman heijastuksen kautta. Tänä päivänä Iran sponsoroi radikaalisia islamilaisia ryhmiä Afganistanissa, Irakissa, Libanonissa ja palestiinalaisten sekä muiden maiden keskuudessa. Sen kaksi tärkeintä kohderyhmää ovat Hizbollah Libanonissa sekä palestiinalainen Hamas-ryhmä” (Global Poliitikko, 25. heinäkuuta 2007).

Ja Yhdysvallat “supervalta” sallii Iranin jatkaa väkivaltaisen terrorismin sponsoroimista!

Isku

Vuonna 1993 Washington Report on Middle East Affairs kirjoitti, kuinka Iran käytti auktoriteettiasemaansa Persianlahden vesialueasiassa: “Selvästi iranilaiset laskelmoivat tarkasti, kuinka kovaa he saattavat iskeä naapureihinsa …” (kesäkuu 1993). Samantapainen iskevä suhtautuminen kävi ilmi maaliskuussa 2007 Iranin ottaessa vangiksi 15 brittiläistä merimiestä aluevesillään ja pidättäessään näitä 13 päivän ajan.

Näin muodostuu asetelma, jossa Iran johtaa islamilaisten valtioiden ryhmää profetian mukaisena Etelän kuninkaana ja iskee Pohjan kuninkaaseen, Euroopan Unioniin. “Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse” (Danielin kirja 11:40). Pidä mielessä, että kyseessä on lopun ajan profetia.

Iranin ulkopolitiikka on “iskevä”. Iran on koonnut ainakin vuoden 1988 Irakin sodan lopun jälkeen itselleen valtavan asekaluston aggressiivista uskopolitiikkaansa tukemaan. Kalusto käsittää sekä kemiallisia että biologisia aseita.

Etelän kuningas, Iran, “iskee yhteen hänen kanssaan”—Pohjan kuninkaan (Euroopan Unionin kanssa). Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon mukaan isku-sana tarkoittaa “iskemistä—kuten käytettäessä sarvieläimistä” tai “iskeä sarvella”. Sitä käytetään “kuvainnollisesti voittajasta, joka lamauttaa valtiot edessään”. Se tarkoittaa myös sodan lietsomista. Isku on väkivaltainen sana! Tämä isku koskee epäilemättä Jerusalemia sekä raamatullista Juudaa (jota kutsutaan tänään Israeliksi)—aivan kuten ristiretkien aikana. Jerusalem on islamilaisen maailman kolmanneksi pyhin kaupunki. Paavi Johannes Paavali ii mainitsi julkisessa puheessaan mahdollisuudesta siirtää roomalaiskatolisen kirkon päämaja Jerusalemiin.

Kaksi suurta, voimallista uskontoa tavoittelee Jerusalemia hartaasti. Useimmat ihmiset uskovat, että Israelin rauhan prosessi sekä senkaltaiset neuvottelut johtavat rauhaan. Itse asiassa ne johtavat sotaan!

Häpeilemättömän julkean ja aggressiivisen Iranin ulkopolitiikan on johdettava sotaan. Iran joko valloittaa tai tulee valloitetuksi. Raamatun profetiasta käy selväksi, että Iran tullaan valloittamaan—muttei Amerikan eikä Britannian käden kautta. Ne saavuttavat sosiaaliseen ja ekonomiseen rauniotilan ennen profetian täyttymistä.

Miksei Amerikka ole edes osallinen tähän profetian sotaan?

Euroopan Unionista nousee uusi supervalta. Raamattu nimittää tämän konglomeraattia Pohjan kuninkaaksi. Kuninkaan syrjäyttämiseksi vaaditaan toinen kuningas.

Britannian ja Amerikan supervallan tai kuninkuuden aika on mennyttä historiaa! Meidän tulee ymmärtää, miksi näin on.

Näemmekö, kuinka tämä uusi Euroopan supervalta nousee parhaillaan maailmalla? Näemme kyllä. Saat hyvän käsityksen asiasta tarkkaamalla Saksaa ja Ranskaa. Britannia ja Amerikka voittivat Saksan kahdessa maailmansodassa. Sen jälkeen ne johtivat voimakkaan Saksan maan jälleenrakennustyössä—erityisesti toisen maailmansodan jälkeen. Britannia ja Amerikka pelastivat Ranskan molemmissa maailmansodissa.

Sekä Ranskalla että Saksalla on useita syitä pitäytyä Amerikan ja Britannian läheisenä ystävänä. Kuitenkin juuri päinvastainen on lehdistön päivittäisten pääotsakkeiden mukaan totta! Usko tai älä, Jumala nostattaa Euroopan voiman rankaisemaan Amerikkaa ja Britanniaa. (Lue kuinka tämä tapahtuu ilmaiskirjasestamme Saksa ja pyhä Rooman valtakunta.)

Jäänyt historian opeista oppimatta

Lähi-idän rauhansopimukset dominoivat uutisia—aivan kuin monenlaiset rauhansopimukset juuri ennen toisen maailmansodan alkamista! Tämä on toinen merkki siitä, että sota on räjähtämäisillään Lähi-idässä! Mikä johtaa kolmanteen maailmansotaan.

Läntinen maailma on rauhansopimusten lumoissa eikä kykene näkemään tai tunnistamaan Iranin valtaisaa salajuonta Lähi-idän kontrolloimiseksi. Rauhansopimukset eivät poista koskaan sen päämäärää! Pelkästään sitä voimallisempi supervalta kykenee pysäyttämään äärimmäisen islamistiliikehdinnän! Iranin suunnitelman kruunujalokivi on Jerusalemin valloittaminen, mikä sähköistäisi koko islamilaisen maailman ja saattaisi sen Iranin puolelle! Iran etenee kyllä tavoitteessaan, mutta se ei koskaan pysty täysin valloittamaan Jerusalemia.

Miten tiedämme tämän? Jos Iran tai ääriradikaalinen islamismi valloittaisi Jerusalemin, näyttäisimme edellisen väittämän jälkeen tyhmiltä. Raamattusi sanoo, että näin ei tule käymään. Raamattu kertoo, että eräs tietty valta valloittaa Jerusalemin.

Tällaisten lausumien tulisi saattaa sinut todistamaan itsellesi, minkä tähden kykenemme esittämään nämä profeettiset lausumat ja näyttää, kuinka ne toteutuvat täsmälleen lausumamme mukaan. Sinun tarvitsee todistaa sanoma todeksi—niin kauan kuin on vielä aikaa!

T. Blair ja G. Bush näkivät, etteivät valtiomme pystyneet voittamaan terrorismin vastaista sotaa voimaa käyttämättä! He yrittivät rajoittaa Iranin vaikutusvaltaa kaatamalla Afganistanin ja Irakin hallitukset, mutta edes he eivät halunneet esittää Iranille haastetta.

Poliitikoistamme, lehdistöstämme ja yliopistoistamme moni ei ymmärrä terrorismia—eikä historiaa! Winston Churchill sanoi: “ihmisen historia on sotaa”. Ymmärtämättömät ihmiset eivät halua uskoa tämän olevan totta.

Supervallat eivät tule toimeen pahassa, sotaisessa maailmassa, niiltä puuttuu tahdonvoima pitkän, kovan sodan voittamiseksi. Tällainen on todellinen maailma; fantasiat eivät voi muuttaa totuutta.

Winston Churchill varoitti Britanniaa ja Amerikkaa 1930-luvulla Hitleristä. Poliitikot, tiedotusvälineet ja koulutuslaitokset olivat ylitsevuotavan pasifistisia ja vastustivat Churchillia. (Lue kuvaus tästä ilmaiskirjasestamme Winston S. Churchill: vartija) Churchill seisoi maailman johtajien keskellä yksinään! Tämä lähes maksoi meille toisen maailmansodan! Emme ole oppineet käytännöllisesti mitään Churchillin varoituksista. Pasifistit ovat tänään entistä voimaisempia.

Mikä tahansa maailman ylimmän supervallan kumoava valtiosta tai valtioryhmästä tulee ylin supervalta! Tämä on historian kirjoistamme löytyvä ihmisluontoa koskeva oppiläksy. Supervalta ei voi juosta karkuun.

Johtajamme eivät kykene ymmärtämään historiaa, koska he kieltäytyvät ymmärtämästä, että jokaisen ihmisen ihmisluonto on pohjimmiltaan paha—myös sinun ja minun! (Jeremian kirja 17:9). Esimerkiksi sotavoimiemme käyttämättä jättäminen ei ole useinkaan vanhurskasta, kuten tahtoisimme uskoa, vaan halveksittava, syntejämme seuraava heikkous. Meiltä puuttuvat yksinkertaisesti usko, luonteenlujuus sekä rohkeus taistella Irania, nykypäivän ylintä terroristivaltiota vastaan. Loppujen lopulta osoittaudumme vielä liian heikoiksi selviämään hengissä!

Etelän kuningas koskee valtiollista terrorismia, tapaa, jolla Iranista tuli kuningas! Danielin kirjan 11:40‑43 on lopun ajan profetia. Se koskee valtiota, joka on valmis iskemään ulkopolitiikassaan. Se iskee, kunnes aiheuttaa sodan. Suuren voimansa takia sen täytyy olla suuri öljyntuottajamaa. Profetia osoittaa, että kuningas on läheisesti yhteydessä Jerusalemiin, Egyptiin, Etiopiaan sekä Libyaan.

Kuka muu se saattaisi olla tänä lopun aikana kuin Iran?

Iran on erittäin radikaalinen—se on radikaalin islamismin kuningas. Mihin sen halu iskeä johtaa? Sotaan! Se johtaa kuten aikaisemmin sotaan, tällä kertaa karmeaan massatuhoasesotaan. Se ei voi johtaa mihinkään muuhun.

Ihmisluonnon ja historian pitäisi kertoa meille tapahtumien tulos. Toiveajattelu ei pysäytä tulevia kurjia tapahtumia—samoin kuin pasifistien unelmointi 1930-luvulla ei pysäyttänyt Adolf Hitleriä!

Historia jyrisee saattaakseen meidät hereille.

Venäläinen suurkirjailija Fyodor Dostoyevsky pelkäsi venäläistä radikalismia, mitä se tekisi hänen maalleen., Tsaari murhattiin vain muutama päivä hänen kuolemansa jälkeen. Radikaalit kumosivat hänet. Mihin radikaaliliike johti? Josif Staliniin, väkivaltaisen kommunismin leviämiseen maailmaan.

Mihin Iranin radikaalinen ajattelu johtaa Iranin? Valtiolliseen terrorismiin—joka laukaisee kolmannen maailman ydinsodan! Tässä vaiheessa käsissämme on vielä runsaasti keinoja ydinsodan pysäyttämiseksi, mutta meiltä puuttuu tahto.

Pelkäämme Lähi-idän valtiollisen terrorismin alkusyyn kohtaamista. Emme pysty koskaan voittamaan terrorismin vastaista sotaa, ellemme kohtaa tätä realiteettia ensin. Emme voi neuvotella voittoa. Ainoastaan voimakkaampi voima, tahto käyttää voimaa, voittaa. Tämä on ainoa keino valtiollisen terrorismin pysäyttämiseksi.

“Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden. Ja minä murran teidän ylpeän uhmanne (engl. ylpeyden voimastamme, pride in our pomer); minä teen teidän taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi” (3 Mooseksen kirja 26:18–19). Profeetta Daniel kertoo, että tämä on lopun ajan profetia (Danielin kirja 12:9; 9:12–14). Pikkuisella Israelilla Irania suurempi sotamahti, mutta se pelkää käyttää mahtiaan. Sama koskee Britanniaa. Tämä pätee myös Amerikkaan, valtioomme, joka pelkää käyttää voimaansa—syntiemme tähden. “Ylpeys voimastamme” on murrettu! Meiltä yksinkertaisesti puuttuu tahto jatkaa terrorisminvastaista sotaa.

Käymme terroristisotaa juuri tavalla, jolla valtiolliset terroristit tahtovat meidän sotia—mikä tarkoittaa, ettemme pysty voittamaan sotaa koskaan. He ymmärtävät, että he kykenevät voittamaan sodan omalla strategiallaan. Juuri tästä syystä he lietsovat terrorisotaa! Terroristien sota kävisi tappiolliseksi, jos käyttäisimme voimaamme, jos omaisimme tahdon valtiollista terrorismia vastaan.

Valtio on vastuussa, sen on tehtävä tili terrorismin sponsoroinnista. Kuinka kukaan valtio uskaltaa rahoittaa tai tukea toisen valtion terrorismia!

Useimmat tiedusteluraportit ilmaisevat Saudi Arabian rahoittavan terrorismia Israelissa (jopa Yhdysvaltoja vastaan.). Miksi? saudit pelkäävät terroristeja enemmän kuin he pelkäävät Amerikan “supervaltiota”!

Todellinen supervalta ei koskaan sallisi tällaista kavaluutta. Terroristien rahoittaminen on sotatoimi! Terrorismin tukijat ovat terroristeja syyllisempiä, koska he mahdollistavat terrorismin.

Jos Amerikka ja Britannia asettaisivat terroristeja tukevat valtiot vastuuseen teoistaan, kuivaisimme terroristisuon. Jos Iranin johtajisto poistettaisiin, koko Lähi-idän historia muuttuisi radikaalisesti parempaan suuntaan, koska Iran on sen kuningas. On surullista tietää, että näin ei tapahdu Raamatun profetioiden mukaan.

Lopullinen menestys riippuu suhteestamme Jumalaan. Jos Jumala on meidän puolellamme, emme voi hävitä. Jos Jumala on taas meitä vastaan, emme voi voittaa. Raamatun profetia ilmoittaa, että Jumala on meitä vastaan, että hän kiroaa meitä.

Saddam Husseinin syrjäyttämisen jälkeen Amerikalla oli hyvä mahdollisuus Iranin painostamiseksi.

Jos Iran olisi voitettu tai jos se olisi pakotettu lopettamaan terrorismin tukeminen, Syyria olisi antautunut pikaisesti, samoin olisivat muut islamilaiset valtiot.

Mutta Syyria ja Iran näkivät, kuinka jakaantuneita olimme kotona. Blairin ja Bushin hallitukset menettivät erittäin suosionsa—YKSINKERTAISESTI, koska heillä oli tahto käyttää valtaamme! Pääministeri Blair työnnettiin pois virasta ja presidentti Bush poistui vihamielisen kritisismin saattamana. Terroristivaltiot näkevät, kuinka häpeällisen jakautuneita ja heikkoja olemme, ja ne rohkaistuvat ja tukevat terrorismia entistä enemmän!

Ylpeä uhmamme, ylpeys voimastamme on murtunut!

Varaudu kauheanlaiseen tulevaisuuteen.

Ei tarvitse kuin katsoa Israelia. Pystyykö Israel voittamaan terrorisminvastaisen sodan? Iran sekä toiset valtiot varustavat terroristeja aseilla loputtomalla virralla. Ainoa keino tapahtumien pysäyttämiseksi on Iranin pysäyttäminen.

Presidentti Bush sanoi, etteivät terroristihyökkäykset aiheutuneet voimamme vaan heikkoutemme takia. Meitä ei pelkästään pidetä heikkoina. Me olemme heikkoja.

Iran sekä terroristit käyttävät heikkoutemme hyväkseen. Valtiollinen terrorismi on olemassa juuri heikkoutemme takia!

Tämä painajainen johtaa suoraan Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Tämä on paras tähänastinen uutinen maailmassa! Paha, terrorismin ja sodan täyttämä maailma tulee päätökseen millä hetkellä hyvänsä. Maailmamme tullaan pian muuttumaan vaurauden ja rauhan maailmaksi.

Onko Irak suistumassa Iranin käsiin?

Iran on Lähi-idän voimakkain islamilainen valtio. Voitko kuvitella, millaisen vallan se omaisi, jos se kontrolloisi Irakia, yhteen aikaan kolmanneksi johtavaa öljynvientimaata maailmassa? Ennustin jo vuonna 1992, että näin saattaisi tapahtua.

Kirjoitin seuraavasti joulukuussa 1994: “Tällainen [Irakin] vallankaappaus Iranin toimesta järkyttäisi maailmaa—erityisesti Eurooppaa. Se olisi sysäys Euroopan pikaiselle yhdistymiselle. Sellainen liike antaisi kaikella todennäköisyydellä Iranille vallan nostaa öljyn hintaa huomattavasti. [Se kontrolloisi käytännöllisesti koko Lähi-idän öljyä.] Tämä puolestaan auttaisi käynnistämään läntisen maailman heikkojen valuuttojen romahtamisen, mikä aiheuttaisi Euroopan pikaisen yhdistymisen useaksi voimakkaaksi taloudelliseksi blokiksi maailmassa. Raamattusi profetoi tästä tapahtumasta!” (“Suistuuko Irak kohta Iranin käsiin?”, Philadelphia Trumpet).

Lue edellinen uudestaan!

Tapahtumien kulku on sallinut kuvittelemaani dramaattisemman kehityksen.

Yhdysvallat poisti Irakin johtoportaan vuonna 2003. Saddam Hussein oli ylimielinen Iranin pelkäämä johtaja, jonka Yhdysvallat poisti tieltä, mutta onko Yhdysvalloilla tahtoa tai voimaa vartioida sotasaalistaan? Profetian mukaan ei ole. Amerikka suostui vetämään kaikki joukkonsa Irakista vuoden 2011 loppuun mennessä.

Yhdysvallat raivasi Iran šiioille tien Irakin shiiojen hallitsemiseksi!

Yhdysvallat nujersi Serbian johtaja Slobodan Milosevicin vuoden 1999 Kosovon sodassa. Hän oli Saksa pelkäämä ylimielinen johtaja Euroopassa.

Järkyttävä, mutta mahdollinen paradoksi on, että Yhdysvaltojen mahti aukaisi tien sekä Pohjan kuninkaalle että Etelän kuninkaalle—ja valmisti tien sen omalle tuholle.

New York Times kirjoitti 1. toukokuuta 1 2003: “Viime aikoina on tullut esille virta tiedusteluraportteja, jotka koskevat Iranin pyrkimyksiä vaikuttaa Irakin sisäisiin tapahtumiin ja muokata niitä”.

“Amerikkalaisten analyytikkojen mukaan Iran ei toivo voimakasta Amerikan roolia Irakissa, koska se laajentaisi Amerikan poliittista ja militaristista vaikutusta alueella. “

“Arvion mukaan Iran ei pyri vastatusten Amerikan joukkojen kanssa, mutta haluaa estää Yhdysvaltojen Irakin muokkauspyrkimykset ja toiminnan tavalla, joka saa Yhdysvallat poistumaan alueelta.” Alueen tapahtumat ovat osoittaneet arvion todenperäiseksi.

Tietyt Irakin kampanjan osa-alueet nostivat esille Amerikan heikkouden. Vaikka nykyinen Yhdysvaltojen johto vannotti, ettei se sallisi Iranin kaltaisen teokratian saada jalansijaa Irakissa, se on osoittanut, että siltä puuttuu poliittinen tahto toimia vakuutensa mukaisesti. Iran vaikututtaa joo suuresti Irakin hallitukseen. Shiialaispääministeri Nouri al-Malikin Irakin hallituksella on hyvät suhteet Iranin kanssa, mutta Iranin tukema antiamerikkalainen uskonnollisen shiiajohtaja Muqtada al-Sadr suhtautui kriittisesti al-Malikiin, kun tämä muodosti vuonna 2010 hallituksen yhdeksänkuisen umpikujan päätteeksi.

Raamattu osoittaa, ettei Amerikka kykene pidättämään Irania sen toivomalla tavalla.

On selvää, että Iran pyrkii toimimaan kaikin tavoin lisätäkseen vaikutusvaltaansa Irakin shiiaenemmistöväestön keskuudessa ja toivoo kontrolloivansa sen valtavia öljyrikkauksia.

Pian liittoutuneiden Bagdadin valloituksen jälkeen kävi selväksi, kuinka suuri määrä Iranin shiioja oli löytänyt tiensä Irakiin, jo Saddam Husseinin diktaattorikaudella.

Intelligenssiryhmä Stratfor kirjoitti tästä sotapäiväkirjassaan 23. huhtikuuta 2003 seuraavasti: “Shiialaisväestö aiheuttaa vakavia toimintaongelmia Yhdysvalloille. Tämä tuli osittain odotetusti, osaksi yllätyksenä. Yllätys ei ollut sinänsä Amerikan-vastaisuus vaan organisaation kattavuus. Shiiat ovat paljon paremmin järjestyneitä kuin Yhdysvaltojen tiedotuspalvelu uskoi. On selvää, että heidän pitkän ajan tähtäimenään on Irakin hallitseminen. … [Se toimi tämän päämäärän pohjalta jo kauan ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Irakiin.]

“Yhdysvallat ei saa shiioja asettumaan ja shiiat tietävät sen. Yhdysvaltojen asejoukot mellakointeja kontrolloimassa ei ole Washingtonin mielen mukaista toimintaa. … Loppujen lopuksi ratkaisu ongelmaan löytyy todennäköisimmin Teheranista. Irakin shiialaisyhteisö saa kiittää järjestyneisyydestään Irania. Iranin päämäärä on yksinkertainen: Yhdysvaltojen poistaminen Irakista. Teheranin johtajat eivät odota saavuttavansa tätä hetkessä, vaan näkevät sen toteutuvan ajan kanssa.” Teheranin voitto on jo lähes täydellisen varma.

Washington on varsin vaikeassa asemassa Iranin suhteen. Sen sijaan että se käyttäisi Irakia uutena Lähi-idän tukiasemanaan, josta se kohdistaisi voimansa Iraniin, Yhdysvaltojen on käyttäydyttävä uuden naapurinsa läsnä ollessa kauniisti ja yrittää olla ärsyttämättä sitä. Presidentti Bush nimitti vuoden 2002 puheessaan kongressille Iranin olevan järjestyksessä toinen “pahan akseli”. Heti Bagdadin antautumisen jälkeen Iranille lausuttiin uhkaavia vihjauksia sen käyttäytymisestä. Nyt—Yhdysvallat on hienovarainen asiasta—Irania pidetään liittolaisena, jotta Irakin shiiat saataisiin järjestykseen voitetulla alueella!

Iran työskentelee tietysti vakinaisten poliittisten ja diplomaattisten kanavien kautta saattaakseen itsensä vakauttaakseen asemansa uudessa Irakissa, se tekee työtä Irakin hallituksen kanssa, vakauttaa taloudelliset suhteet sekä käyttää muita diplomaattisia kanavia hyväkseen. Oli mielenkiintoista katsoa, kun Yhdysvallat yritti varmistaa intressinsä Irakissa askel askeleelta, mikä demonstroi sen riippuvaisuutta islamilaisesta johdosta.

Yhtenä esimerkkinä tuli esiin Amerikan suhtautuminen Shiia-armeijajoukkoihin. Yhdysvaltojen julkinen linjaus oli “nollatoleranssi” itsenäisiä Irakin armeijajoukkoja kohtaan. Mutta koalitiovoimien joukot katsoivat muualle, kun armeijajoukon aseistetut jäsenet vahtivat joukkoineen eteläisiä Irakin kaupunkeja. Valtiollisen 8. syyskuuta 2003 radioraportin mukaan Badr-osasto työskenteli yhdessä Yhdysvaltojen joukkojen kanssa, mm. ratsioissa Saddamin kannattajia etsien sekä amerikkalaiset sallivat tiettyjen osaston jäsenille aseenkantoluvan.

Millä hinnalla shiialaiset suostuvat auttamaan Yhdysvaltoja? Irakissa on tänään vallassa shiialaisten dominoiva hallitus.

Iranin entinen presidentti, Hashemi Rafsanjani, kertoi syyskuun 2003 haastattelussa kylmät väreet aikaansaavan version alueen tapahtumista irna-uutistoimistolle: “Vaikka Yhdysvallat on meitä ympäröivissä valtioissa fyysisesti, totuus on, että Yhdysvallat on itse asiassa Iranin saartama”.

Oliko puhe vain mahtailua? Kun tarkastelemme tilannetta rehellisesti, toteamme lausuman todeksi! Todellisuudessa Iran “ympäröi” Amerikkaa, se on valtiollisen terrorismin sponsorointi-kuningas!

Stratfor kirjoitti alkuvuonna 2011 Iranin kasvavasta vaikutuksesta Lähi-idässä alueella nähdyn kansannousun aikana seuraavasti: “Iran on muistuttanut viimeaikaisten levottomuuksien vallitessa jokaista alueen Yhdysvaltojen liittolaista, niin Bahrainista Saudi Arabiaan kuin Jemenistä Israeliin, että Teheran on nouseva valta, joka täyttää tyhjiön amerikkalaisten poistuessa. Teheranilla itsellään on voimakas, vakavarainen edustajien sekä peitossa toimivien toimitsijoiden ketju alueen avainasemissa. Se pystyy lietsomaan Gazassa sekä Libanonissa levottomuuksia, jotka leviävät Israeliin. Se kykenee pahentamaan mellakoita Bahrainissa, jossa Yhdysvaltain 5. laivasto sijaitsee. Öljyrikkaan Saudi Arabian oma shiiaväestö sijaitsee sen Bahrainiin johtavan itäoven edessä. Iran on saanut Yhdysvaltojen joukkojen Irakissa ollessa tämän kaiken aikaan. Sen tähänastiset saavutukset ovat (tarkoituksellisesti) vain pelkkä varjo siitä, mikä mahdollistuisi, jos Persia pääsisi dominoimaan koko Mesopotamiaa, joka on luonnollinen askelma alueen muihin osiin …”

“Vuoden 2011 levottomuuksien takia Amerikan asema Persianlahdella huonontui enemmän kun mitä Washington loppuvuonna 2010 oli kuvitellut. Washingtonin edessä on edelleen sama, ratkaisematon kysymys: Mitä tehdä Iranin ja Iranin voimalle Lähi-idässä. Se ei ole löytänyt ratkaisua haasteeseen. Yhdysvaltojen osastojoukkojen ylläpito Irakissa toimii YKSINKERTAISESTI pelkkänä tulppana, se ei ratkaise asiaa. Toiminta vaikuttaa vuoden 2011 edetessä edelleen riittämättömältä alueen Amerikan liittolaisten uskon Washingtoniin huojuessa” (14. huhtikuuta 2011).

Tarkastelemamme profetiat osoittavat, että Yhdysvallat ei tule olemaan suuri tekijä alueella kauaa. Etelän kuningas siirtää tähtäimensä toiseen kohdetauluun—Pohjan kuninkaaseen.

Pyörremyrsky

Pohjan kuningas etenee iskun jälkeen Etelän kuninkaan tykö “pyörremyrskyn lailla.” Olemme katsoneet, kuinka Etelän kuningas saattaisi iskeä Pohjan kuninkaaseen. Gesenius’ Lexicon kommentoi pyörremyrsky-sanaa seuraavasti: “sanaa käytetään myrskyn tai rajuilman turbulenssista … myrskyn mukana lakaistuksi tuleminen, rajuilman lailla eteneminen; olla raivoisa kuin rajuilma; se antaa ymmärtää ihmisten olevan ‘kauhun vallassa’”. Strong’s Concordance määrittelmä sanoo, että se “aiheuttaa pelon kylmät väreet”.

Tällainen on Pohjan kuninkaan sodankäynti. Se on salamasotaa, blitzkrieg sodankäyntiä! Saksa johtaa Euroopan yhteisjoukkoja. Se saattaisi olla varsin hyvin tulimyrskyn aiheuttama atomipommihyökkäys! Pohjan kuningas tuhoaa Etelän kuninkaan. Gesenius’ Lexicon määrittelee pyörremyrskyn myös “terrorin vallassa olevan henkilön ihonvärinäksi”. Olemme juuri nyt astumassa tällaisen terrorin aikakaudelle!

Kaikki valtavat asevarastot otetaan käyttöön. Ihmisten luomiin aseisiin on aina tartuttu! Raamatun profetia kertoo, kuinka aseita tullaan käyttämään.

Molemmat kuninkaat kilpailevat vallasta erittäin aggressiivisella tavalla, niiden välinen kuilu kasvaa kasvamistaan. Kahden kuninkaan välinen isku ei ole mikään mitätön tapahtuma. Niiden yhteenotto saattaa koko maailman levottomuuden valtaan!

Danielin kirjan jae 11:40 antaa ymmärtää, että iskuun vastataan välittömästi toisen maailmansodan natsisodankäynnin lailla. Etelän kuningas kuvitellee, että Saksa reagoi Yhdysvaltojen tavalla—päättämättömästi jahkaillen. Jos se odottaa tämänkaltaista vastausta, se saa järkyttyä pahasti!

Jo sodankäynnin tyyli paljastaa, mikä valtio on Pohjan kuninkaan johdossa. Saksalaisten sodankäynti on salamannopeaa—venäläinen karhu toimii hitaammin.

Kun Etelän kuningas ottaa yhteen Pohjan kuninkaan kanssa, Euroopan kuningas on voittoisa. Sitten Pohjan kuningas liittoutuu Iranin kanssa liittoutumattomien arabimaiden kanssa tuhotakseen Amerikan, Britannian ja Juudan (nykyisen “Israelin”).

Kun sota puhkeaa Lähi-idässä, Jerusalemiin vaaditaan pikaisesti rauhanturvaajia. Pohjan kuningas tehtävän epäilemättä itselleen, mutta jatkaa sitten nopeasti sotaansa! (Hesekielin kirjan 23 luku kertoo häpeällisestä ristikkäin toimimisesta. Tilaa ilmaiskirjamme Hesekiel: lopun ajan profetia.)

Seuraavaksi Venäjä ja Kiina saattavat Pohjan kuninkaan pelon valtaan. “Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi” (Danielin kirja 11:44). Pohjan kuningas voitetaan. “Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille (engl. merien väliin ääreen loistokkaalle pyhälle vuorelle). Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta” (jae 45). Tässä meillä on suuri uskonnollinen johtaja—joka muuttaa hovitelttoineen päämajaan Jerusalemiin. Mutta hänen loppunsa tulee. Miksi?

Vuonna 1994, ennen paljon julkisuutta saaneita Vatikaanin vuosituhannen vaihteen juhlamenoja, Paavi Johannes Paavali ii esitti seuraavanlaisen lausuman: “Uskomme, että vuoden 2000 lähestyessä Jerusalem tulee koko maailman rauhan kaupungiksi, jossa kaikki ihmiset tapaavat, varsinkin niiden uskontojen edustajat, joiden esikoisosuus periytyy Aabrahamin uskoon” (Parade, 3. huhtikuuta 1994).

Paavin lausuma: “Jerusalem tulee koko maailman rauhan kaupungiksi”, on totuudenmukainen. Ei kuitenkaan hänen itsensä uskomallaan tavalla.

Jeesus Kristus palaa tänne aivan lähitulevaisuudessa. Hän saattaa rauhan koko maailmaan! Tämä on yksi syy siihen, miksi lopun aikana näemme suurta väkivaltaa juuri Jerusalemin tähden. Saatana tietää, että Jumala palaa ja hallitsee Jerusalemista käsin maailmaa, ja maailmankaikkeutta. Raamattu sanoo, että tulemme näkemään koko maailmaa hätkähdyttävän uskonnollisen yhteenoton! Profetian täyttymys odottaa meitä.

Saatana vihaa ilmeisesti profetiaa, koska sen mukaan hänet tullaan heittämään syvyyteen (Johanneksen ilmestys 20:1‑3).

Ihmistä odottaa loistava tulevaisuus. Kaikki loisto säteilee Jerusalemista!

Chapter 2: Arvoituksellinen liitto

Tarkastellaan nyt Psalmia, josta löytyy vahva viittaus maista, jotka liittoutuvat Etelän kuninkaan kanssa. Tämä profetia nimeää useita Assuriin (Assyriaan), eli nykyiseen Saksaan liittyviä maltillisia islamilaisia valtioita. Koska näin tapahtuu vasta Saksan ja Euroopan unionin voitettua Etelän kuninkaan, ymmärrämme, ettei Danielin kirjan 11:40 “pyörremyrsky” tuhoa näitä maita.

“Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi [Israelia] vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan…” (Psalmien kirja 83:1-3). Jumalan “suojatit” ovat Jumalan omia, valittuja seurakuntalaisia. Jumala suojelee omiaan (Johanneksen ilmestys 12:14) sotivien valtioiden keskellä. Monien muitten raamatullisten profetioiden lailla Jumalan valitut ovat myös tässä profetiassa valokehässä.

“Viholliset” tarkoittaa Pohjan kuninkaan kanssa liittoutuneita islamilaisia, jotka ovat hyökkäämässä Israelin nykyisiä jälkeläisiä vastaan. Uhreina ovat ensisijaisesti Amerikka, Britannia sekä Juuda (pikkuinen, tänään Israeliksi kutsuttu valtio). Raamatun profetian mukaan lopun ajan Israelin valtiot toimivat epätavallisen pelkääväisesti ja herkkäuskoisesti, kuin “tyhmä kyyhkynen” (Hoosean kirja 7:8–12). Heidän vihollisensa käyttävät heidän heikkoutta hyväkseen, tuhotakseen heidät (Hoosean kirja 5:5). Jumala suojelee Israelin valtioita suurelta vaaralta vain niiden ollessa Jumalalle kuuliaisia—ne eivät ole kuuliaisia tänä lopun aikana.

Liittoutuma on petollinen. “He sanovat: Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta” (Psalmien kirja 83:4). Heidän päämääränsä on tuhota Israel täysin—Amerikka ja Britannia mukaan lukien!

Iranin johtaja, Mahmud Ahmadinejad on vannonut pyyhkäisevänsä juutalaisvaltion pois kartalta. Psalmin 83 viholliset näyttävät omaavan tätäkin syvemmän vihamielisyyden. He haluavat poistaa raamatullisen Israel-nimen ikuisesti!

Profetia antaa meille katsauksen lähitulevaisuuteen, meitä odottavat: suuri ahdistus ja pakanoiden aikakausi (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21; Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:24). Jumala rankaisee Israelin valtiota heidän “kauhistuksiensa” takia ankarammin kuin koskaan aikaisemmin heidän historiansa aikana.

“Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla” (jakeet 5-8). Ambassador Collegessa Herbert W. Armstrongin opetuksen alaisuudessa näiden valtioiden nykyisiksi nimiksi annettiin: Edom—Turkki; ismaelilaiset—Saudi Arabia; Mooab—Jordania; hagrilaiset—asuivat muinoin maassa, joka tunnetaan tänään Syyriana; Gebal—Libanon; Ammon—myös Jordania. (Asiaa ei ole esitetty pikkutarkasti, mutta se antaa yleiskuvan.)

Seuraava on Plain Truth -lehdestä otsikolla “totuus rotukysymyksestä”: “Huomaa osa Eesaun pojista: Teeman, Oomar, Amalek (1 Aikakirja 1:36). Nämä eivät ole juutalaisia nimiä! Tästä huolimatta jotkut väittävät juutalaisia Eesaun lapsiksi. Mikään ei ole kauempana totuudesta—kuten nyt näemme”.

“Eesau, myös Edomiksi kutsuttu, asui Palestiinan kaakkoispuolella lähellä Petraa, missä arabibeduiinit asustavat nykyään. Mihin ovat Eesaun lapset menneet? “

“Nebukadnessar vei heidät aikanaan vangeikseen ja he katosivat 1,000 vuoden ajaksi. Sitten yhtäkkiä löydämme Amalek-nimisen kaupungin Turkestanista, Keski-Aasiasta (Paul Herrmann, Sieben vorbei und Acht Vermeht, s.451). Egyptiläiset kutsuivat amalekilaisia nimellä Amu. Turkestanissa on nykyään Amu-joki! Raamatun aikaiset edomilaiset asuttivat Seir-vuoren (1 Mooseksen kirja 32:3). Turkestanista löytyy Syr Darya—Syr, tai Seir -joki.”

“Johtavaa turkkilaista heimoa kutsutaan ottomaaneiksi. Edomiin tai Eesauhun viittaavat profetiat mainitsevat Temanin johtavaksi heimoksi näinä lopun aikoina (Obadjan kirja 1:9). On siis selvää, että Turkin ottomaanit ovat Temanin poikia. Vuosituhansien kuluessa saman vokaalit ovat vain vaihtuneet. Keski-Aasian turkkilaiset tai edomilaiset muuttivat Vähä-Aasiaan, jossa Eesaun lapset asustavat tänään! Turkki kontrolloi valtioiden ‘tienhaaraa’—Dardanellia (Obadjan kirja 1:14). “

“On selvää, että Eesau, tai Edom, on tänään Turkki …!”

“Mizraimista saapuneet filistealaiset asuttivat eteläistä Palestiinaa jo Aabrahamin päivinä (1 Mooseksen kirja 21:34). He ovat siellä edelleen—Gazan kaistalla Palestiinassa [palestiinalaisina]— jatkuvasti hankaluuksia aiheuttamassa (Sakarjan kirja 9:6-7). … sekä filistealaiset että kaftorilaiset tuhosivat kanaanilaiset Etelä-Palestiinassa ja asettuivat heidän mailleen (5 Mooseksen kirja 2:23). Ei ihmekään, että kanaanilaisia on vain pieni määrä jäljellä!” (heinäkuu 1957).

Psalmin 83 profetia ei mainitse Irakia, Irania, Egyptiä, Libyaa eikä Etiopiaa. Onko Pohjan kuningas jo voittanut ne tai kontrolloiko hän niitä?

Psalmi 83 nimeää valtiot, jotka eivät ole liittoutuneet Iraniin Saksan ja Euroopan voittaessa Iranin ja radikaalin islamismin.

Tämä on historian suurin Israelin kimppuun hyökkäämisen tai sen tuhoamisen liittoutuma. Anchor Raamattu kirjoittaa samasta Psalmista: “Historian kirjoituksista ei löydy todisteita toisesta samanlaisesta valtiollisesta kriisistä, kuin tämän Psalmin luettelemien valtioitten liittoutuma Israelin tuhoamiseksi…” Lange’s Commentary osoittaa: “Tässä lueteltuja kymmentä, yhdessä Israelia vastaan olevaa valtiota, ei mainita missään muualla Israelin tuhoamiseksi liittoutuneina vihollisina”. Muut raamatunselitysteokset päätyvät samaan tulokseen. Tämän on oltava lopun ajan profetia!

Useimmat muslimit liittoutuivat Saksan kanssa toisen maailmansodan aikana. He tiesivät, mitä Hitler teki juutalaisille. Tiedossamme on useiden muslimien suhtautumisen juutalaisia kohtaan tänä päivänä. Amerikka ja Britannia tukevat tänään juutalaisia. Ei ole vaikeaa kuvitella, että muslimit ja saksalaiset liittoutuvat niitä vastaan.

Nykypäivän “maltilliset” arabit liittyvät Saksan joukkoihin. Tämä on jo alkanut. Kuwait on tästä esimerkkinä. Vuonna 2010 Kuwaitin emiiri sheikki Sabah al-Ahmad al-Sabah vieraili Euroopan maissa pyrkimyksenään kehittää läheisimpiä suhteita Berliiniin ja roomalaiskatoliseen kirkkoon. Kun hän tapasi 28. huhtikuuta Saksan liittokansleri Angela Merkelin sekä saksalaisia liikemiehiä, hänen raportoitiin keskustelevan “useista kahdenkeskisistä aiheista, jotka vakiinnuttaisivat Kuwaitin ja Berliinin väliset suhteet” (Kuwait Aikas, 28. huhtikuuta 2010). Katolinen virkamies kertoi, että matka Vatikaaniin mahdollistaisi emiirin ja Paavin “kiitollisuuden ja ystävyyden osoitukset” ja “Pyhän istuimen ja Kuwaitin välisten hyvien suhteiden” lujittamisen.

Tämä on selvä esimerkki siitä, kuinka Psalmi 83 täyttyy jopa tänään! Tällaiset tapaamiset valmistavat molempia osapuolia muodostamaan Psalmin 83 liittoutuman.

Toisena esimerkkinä voidaan pitää Yhdistyneitä arabiemiirikuntia. Ranska on rajoittanut jo jonkin aikaa Saksan pyrkimyksiä sotalaivojen tuottamiseksi hidastamalla niiden yhteisiä suunnitelmia ranskalais-saksalaisen eurooppalaisen laivatuotantohankkeen kehittämiseksi. Tyypillinen (ja epäilemättä strateginen) Ranskan hankkeen vastustaminen johti kriisitilanteeseen. Yksi hankkeeseen osallistunut saksalaisyhtiö, ThyssenKrupp, “luopui siviililaivatuotannosta ja keskitti telakkansa pelkkään asetuotantoon. Se astuu ‘strategiseen yhteishankkeeseen’ Yhdistyneen arabiemiirikunnan Abu Dhabi Mar Co. kanssa. Heidän sopimuksensa kattaa Saksan ja Arabiemiraattien välisen sotaliittoutuman, joka mahdollistaa Saksan asevientisäännösten tarvittaessa kiertämisen ja lakkauttaa saksalais-ranskalaisen laivantuotanto pyrkimykset …” (German-Foreign-Policy.com, 26. lokakuuta 2009).

Saksa on tuottanut myös Bahrainille laivastopartiointiveneitä jo Lähi-idän horjumisen aikaan, kun Iranin shaahi syrjäytettiin. Viime aikoina Saksan asevienti Bahrainiin on lisääntynyt, erityisesti perinteisesti kansannousujen asettamisessa käytettyjen aseitten toimitus.

Edellä mainitut pikkuiset öljyrikkaat valtiot löytyvät maantieteellisesti Saudi Arabian suuren maa-alueen kaakkoisosaan kiinnittyneinä. Uskomme, että myös nämä ovat ismaililaisia ja kuuluvat raamatullisesta perspektiivistä Saudi Arabiaan—nykyisistä raja-alueista huolimatta. On huomattavaa, että Saksa rakentaa parhaillaan liittoutumaa maltillisten arabien kanssa, mikä valmistaa tietä Psalmin 83 profetian täyttymiselle.

Saudi Arabia lähestyy sekin Saksaa parantaakseen omaa turva-asemaansa Irania vastaan Amerikan heikentyessä ja vetäytyessä Lähi-idästä.

Psalmin 83 profetia liittyy varsin hyvin muihin Raamatun lopun ajan profetioihin. Jumala käskee meitä yhdistelemään raamatunjakeita profetioitten ymmärtämiseksi (Jesajan kirja 28:13).

Liittykö Psalmi 83 läheisesti Danielin näkyyn?

“Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla pyörremyrskyn lailla (alkuteksti)… Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa” (Danielin kirja 11:40–41). Tässä nimetty (tässä Edomiksi ja Mooabiksi nimetty) Jordanin alue pelastuu.”

“Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä” (jae 42). Pohjan kuningas valtaa tai kontrolloi Egyptiä—luultavasti kun Egypti liittoutuu Etelän kuninkaan kanssa. Iranin johtama radikaalinen islamistiliike on varsin voimakas Egyptissä, Algeriassa, Libyassa ja Etiopiassa. Uskonto kontrolloi luultavasti näitä valtioita varsin pian. Iran näyttää parhaillaan muodostuvan maailman supervallaksi.”

Danielin kirjan profetia selittää, miksi Iran, Irak, Egypti, Libya ja Etiopia eivät löydy Psalmin 83 liittoutumasta.

Chapter 3: Viimeinen ristiretki

Ristiretket olivat roomalaiskatolisten “pyhien” sotien sarja, joiden tarkoituksena oli kaapata Pyhä maa muslimeilta. Ne aiheuttivat osan historian kaikkein verisimmistä taisteluista.

Oletko koskaan ihmetellyt, kuinka katoliset yhdistävät “pyhän” tappamisen ja Raamatun, joka lausuu “Älä tapa”? Tai kuinka he vuorisaarnan lukemisen jälkeen johtivat uskonnollisen maailman vuodattamaan verta?

Heitä kutsutaan kristityiksi ristiretkeläisiksi. Nimike on petollinen, sillä he olivat ensisijaisesti katolisia ristiretkeläisiä. Muilla kristillisillä uskonnoilla on omat ongelmansa, mutta heitä ei pidä syyttää katolisten menneistä—ja tulevista—teoista. Seuraavassa taustatietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään asiaa.

Paavi Urbanus II

Vuonna 622 jKr. katoliset lähtivät taistoon persialaisten ja juutalaisten vastaiselle ristiretkelle, mutta heidät voitettiin. Noin 60,000 katolista kuoli ja 35,000 joutui vangiksi. Jerusalemin kukistuminen järkytti katolista maailmaa ja sai sen vaikeroimaan.

Juutalaisten rooli sodassa saattoi katoliset katkeriksi heitä vastaan ja synnytti suuren osan antisemitismiä.

Osa historioitsijoista laskee tämän ristiretkistä ensimmäiseksi. Tätä paremmin tunnetut ristiretket seurasivat paljon myöhemmin, 11. vuosisadan alun jälkeen. Paavi Urbanus ii keräsi julman katolisen armeijan kokoon ja saattoi nämä myöhemmät ristiretket alkuun. Hänen “vanhurskas” armeijansa marssi lähes 5,000 km valloittaakseen Pyhän maan.

Tässä otos Terry Jonesin ja Alan Ereiran Ristiretkiläisiä-kirjasta, josta tehtiin bbc-televisiosarja: “Kokoamalla armeijan ristin merkin alle Paavi ulotti kirkon kaavun kaikkien kristittyjen ylle. Tämä idea oli vallankumouksellisen paaviuden sydänasia; yksittäisten yhteisöjen ja erillisten, hiljaisten kirkkojen sijaan tuli olla yksi, kaikkien yli ulottuva kirkko, yhden, kaikkien yli hallitsevan paavin alaisuudessa. Ristiretken tuli ilmaista tätä käsitettä ja toimia sen välikappaleena” (oma painotukseni).

Se ilmaisee paaviuden keskeisen konseptin. Paavit halusivat hallita kaikkia kristilliseksi kutsuttuja kirkkokuntia. Pyhän Rooman valtakunnan kautta he pyrkivät hallitsemaan maailmaa kerta toisensa jälkeen. He ovat onnistuneet jo kuusi kertaa ja ovat kohta onnistumassa Raamatun profetian mukaisesti viimeisen kerran. (Tilaa ilmaiskirjamme Saksa ja pyhä Rooman valtakunta.)

Profetian mukaan protestanttikirkot tullaan palauttamaan katoliseen kirkkoon (Jesajan kirja 47). Tämä saavutetaan varsinaisen verilöylyn kautta. Muista, että halu hallita kaikkea kristillisyyttä on “vallankumouksellisen paaviuden sydänasia”. Tämän mukaan kyseinen filosofia on motivoinut katolista kirkkoa jo lähes 2,000 vuoden ajan. Se uskoo edelleen väkivaltaisten, veristen ristiretkeläisten olevan vanhurskaita. Onko kirkko tehnyt koskaan todellista parannusta tuomitusta historiastaan? Ei ole. Parhaimmillaan olemme viime aikoina kuulleet epämääräisiä anteeksipyyntöjä.

Historia todistaa katolisen kirkon olevan yksi kaikkien aikojen militaristisimmista instituutioista. Se ei usko demokraattiseen filosofiaan. Sen tapana on ollut usein “käännyttää” ihmisiä miekan kautta. Jostain kumman syystä maailma näyttää haluttomalta pitää sitä vastuullisena tekemiinsä sotarikoksiin.

Nykyhistorioitsijat ovat osoittaneet, että Vatikaani työskenteli natsien kanssa läheisesti. Useimmat johtavat natsit pakenivat katolisen kirkon avulla toisen maailmansodan jälkeen. Historia on varsin hyvin dokumentoitu, kenenkään ei tarvitse epäillä sitä. (Lue Mark Aaronsin ja John Loftuksen The Unholy Trinity, saatavilla kirjakaupoista.)

Eikö tämä rikollinen toiminta ilmaise katolisten olevan syvästi osallisia natsisotakoneen toimintaan? Asian ymmärtäminen ei vaadi paljon!

Älä anna tunteiden tulla tielle, aihe on liian tärkeä, edessämme on entistä pahemmat ajat!

Viimeisestä ristiretkestä tulee historian voimallisin inkvisitio. On aika antaa ristiretkeläisten verisen historian varoittaa kaikkia!

Maailma näyttää olevan näistä hirvittävistä rikoksista tietämätön.

Joneksen ja Ereiran kirja jatkaa: “Urbanuksen armeija tulisi myös pelastamaan Jerusalemin, hengellisen (ja sen tähden fyysisen) maailmankaikkeuden keskipisteen. Hän toivoi, että kirkko hallitsisi suoraan lunastettua Jerusalemia”.

“Jokaisen taisteluun osallistuvan miehen tulee kantaa ristinmerkkiä ja kaikkein tärkeintä, vannoa, että jatkaa matkaa aina Jerusalemiin asti.”

“Urbanuksen armeijan muodostustapa oli täysin ainutlaatuinen; palkan lisäksi hän tarjosi paratiisia [kuten islamilaiset terroristit]—kaikkien osanottajien synnit annettaisiin anteeksi. ‘Jokaiselle, joka omistautuu, ei pelkästään kunnian ja rahan takia, vaan jokaiselle, joka matkaa Jerusalemiin vapauttamaan Jumalan kirkon, tämä matka käy katumuksenharjoituksesta.’”

Raamattuaan lukevalle pitäisi olla selvää, että vain Jumala saattaa tarjota paratiisia ja antaa synnit anteeksi. Useimpiin kristittyihin pätee sama: he eivät usko ja tottele Raamattuaan!

Koko maailmaa, uskonnollinen maailma mukaan lukien, on petetty (Johanneksen ilmestys 12:9 suom. villitsijä käännetään oikeammin pettäjä). Ristiretkien kaltaiset valtavat ongelmat jatkuvat, kunnes kohtaamme, että olemme tulleet petetyiksi.

Jones ja Ereira päättävät: “Väittämällä, että sota /poliittinen toiminta muuttaa henkilön paremmaksi ihmiseksi ja pyyhkii menneet synnit, Urbanus kehitti tavan, jolla jokainen henkilö kykenisi sisäistämään paavin toimintaperiaatteen. Paavin tavoitteen puolesta taisteleminen ei ollut pelkästään vaatimus, vaan se teki henkilöstä vanhurskaan Tämän ideologian turvin saatettiin alkuun poliittisen massatoiminta. Tämän yhden aatteen pohjalta syntyi kokonainen ideologia. Tämän yhden aatteen pohjalta käynnistettiin ristiretket. Urbanus ei ymmärtänyt, mitä hän oli saattanut aikaan”.

Ehkä paavi ei ymmärtänyt, mitä hän oli tehnyt. Mutta hänen tekonsa aiheutti monta kuvaamattoman julma katolisten ja muslimien välistä sotaa.

Varsinainen tragedia on, etteivät maailman ihmiset ymmärrä paavi Urbanuksen tavoin edelleenkään, mitä paavi teki ja mitä katolinen kirkko jatkossa tekee. Sen todellinen usko nousee pintaan, se nousee valtaan. Se rakentaa tänään ja saavuttaa pian tähän mennessä suurimman omistamansa valta-aseman. Kun ymmärrät kirkon historian, pystyt helposti ennustamaan sen tulevaisuuden—helpommin kuin moni historioitsija uskoo. Kun ymmärrämme edelliseen ja lisäämme siihen Raamatun profetiat, näemme, kuinka maailmaa odottaa aavemainen, pelottava tulevaisuus.

Kumpikin osapuoli taistelee

Veri virtasi ristiretkien myötä. Taisteltiin Jumalan nimessä. Muslimit taistelivat valtavalla innolla ristiretkeläisiä vastaan hekin Jumalan nimessä. Onko mitään järkeä, jos Jumala taistelee kummallakin puolella? Tuottavatko taistelevat osapuolet rakastavalle Jumalalle verisen maineen?

Jerusalem on pyhä paikka molemmille uskonnoille. Katoliset pitävät sitä “maailmankaikkeuden keskuksena”. He uskovat, että tulevat vanhurskaiksi, kun voittavat Jerusalemin, mikä on ollut heidän ideologiansa alusta lähtien ja on edelleen totta tänään. Heidän tekojensa hedelmät todistavat tämän. Raamattu sanoo: “Tunnette heidät heidän hedelmistään” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:20). He uskovat saavuttavansa uskonnollisen päämäärän sodan kautta.

“Seuraavana aamuna ristiretkeläiset palasivat Al-Aqsa moskeijaan ja tappoivat jokaisen siellä suojassa olleen muslimin. Emme tiedä tarkkaa kuolleitten lukumäärää; muslimikronikoitsija raportoi uhrien lukumääräksi 70,000. Yksi ristiretkeläisistä raportoi kahlanneensa veressä ja ruumiissa, jotka ulottuivat polveen saakka” (ibid.). Tämä on vain yksi monista tapahtumista. Moni on omin silmin todistanut kuvasta kyseisessä moskeijassa tapahtuneen.

Kuinka moni muslimi muistaa moskeijan historian täynnä polveen ulottuvaa muslimiverta? Tekeekö tällainen hirmutyö katolisista vanhurskaita! Onko muslimilapsia ristiretkellä polttava sotilas ansainnut itselleen ikuisen kirkkauden! Järkeileekö kukaan vakaajärkinen tällä tavalla?

“Tappamisen ei tarvitse olla välttämättä syntiä, paavi sanoo. Asia riippuu siitä, kenenkä tapat. Jos tapat Kristuksen vihollisia, tappaminen ei vaadi katumuksenharjoitusta—se on the katumuksenharjoitusta. Pyhä teurastus voi olla yhtä tehokas jumalanpalveluksen muoto kuin rukous, paastoaminen tai pyhiinvaellus.”

Paavi lausui: “Esitämme nyt, että sinun pitää osallistua sotaan, joka sisältää kirkkaan marttyyrin palkkion ja nykyisen ja ikuisen kirkkauden”.

“Paavi esitti myös, kuinka tärkeää oli pelastaa Jerusalem vääräuskoisilta. Hän näyttää ehdottaneen, että “pelastaminen” tarkoittaa ‘itselleen valloittamista’” (ibid.).

Paavi sanoi lisäksi: “Lähtekää pyhän hautakammion tielle, pelastakaa sen maa kauhealta rodulta ja hallitkaa sitä itse”.

Jerusalemin muslimi- ja juutalaisasukkaat teurastettiin kuin siat. Tämä tapahtui katolisten toimesta, jotka muuttuivat prosessin aikana oletettavasti entistä vanhurskaimmiksi.

Olivatko murhaajat tosi kristittyjä? Tosi kristitty on ihminen, joka seuraa Kristusta. Evankeliumista luemme, kuinka Kristus käskee meitä rakastamaan vihollisiamme ja jopa kuolemaan heidän puolestaan—ei tappamaan heitä!

Tällaiset hirmuiset verilöylyt elävät monen muslimin mielessä edelleen.

Tällaisten muistojen takia arabit ja juutalaiset ovat teurastaneen historian kuluessa katolisia samalla tapaa—uskonnon nimissä.

Kuningas Pietarin ristiretki

Kuningas Pietari lähti ristiretkelle katolisten kolmannen ristiretken aikana valloittamalta Välimeressä sijaitsevalta pieneltä Kypros-saarelta. Steven Runcimanin kirjoitus kuningas Pietarin ristiretkistä, A History of the Crusades, kertoo: “Kuningas Pietari saapui Rodokselle kuun alussa ja kuun 25 päivänä koko Kyproksen laivasto seilasi satamaan. Kaikkiaan nähtiin 108 alusta, mukana kaleerit, rahtilaivat, kauppalaivat sekä keveät jollat. Venetsialaiset kaleerit ja sairaala-alukset mukaan lukien armada koostui 165 aluksesta. Alukset olivat runsaine ratsuineen ja aseineen täysin miehitettyjä ja varustettuja. Ei sitten kolmannen ristiretken ollut nähty sen vertaisia pyhään sotaan lähteneitä retkikuntia…

“Perjantai-illan aikana koettiin raivoisa muslimien vastahyökkäys kristittyjen innoissaan polttaman eteläisen portin kautta. Taistelu voitettiin ja lauantai iltapäivään mennessä koko Aleksandria oli ristiretkeläisten käsissä.”

“Voittoa juhlittiin ennennäkemättömällä julmuudella. Kaksi ja puoli vuosisataa ei ollut opettanut ristiretkeläisille mitään ihmisyydestä. Vain Jerusalemin 1099 ja Konstantinopolin vuoden 1204 verilöylyt olivat niitä pahempia. Muslimit eivät olleet toimineet yhtä raivokkaasti Antiokiassa ja Akkossa. Aleksandrian rikkaudet oli ollut ilmiö; voittajat hullaantuivat nähdessään saaliin määrän. He eivät säästäneet ketään. Paikalliset kristityt ja juutalaiset kärsivät muslimien lailla; jopa kaupunkiin asettuneet eurooppalaiset kauppiaat joutuivat toteamaan tehtaittensa ja varastojensa rosvouksen. Moskeijat ja haudat ryöstettiin, ornamentit vietiin tai tuhottiin; kirkot ryövättiin. Yksi urhea, rampa koptilaisnainen onnistui pelastamaan osan lahkonsa rikkauksista, mutta henkilökohtaisen omaisuutensa menetyksen hinnalla. Taloihin tunkeuduttiin ja ne talouksien asukit, jotka eivät heti paikalla ojentaneet omaisuuttaan, tapettiin perheineen. Noin 5,000 vankia, kristittyjä, juutalaisia sekä muslimeja, vietiin tai myytiin vangeiksi. Pitkä hevosten, aasien ja kamelien ketju kantoi saalista satamalaivoihin ja tapettiin sen jälkeen. Koko kaupunki löyhkäsi ihmis- ja eläinruumiilta.”

Kirjoittaja totesi: “Ristiretket olivat paavin työtä”. Ristiretkien filosofia on tehnyt katolisesta paavista kaikkien aikojen verisimmän uskonnollisen johtajan!

Silti useimmat sysäävät syrjään tämän kauhistuttavan todellisuuden. Juuri siksi pahin katolinen ristiretki on vielä edessä. Ihmiskunta ei usko totuutta, se ei usko Jumalaa.

Maailma unohtaa nopeasti. Siksi valtava verenvuodatus jatkuu edelleen. Katoliset tekevät näitä kauheita, halveksittavia tekoja koko maailman edessä. Onko kukaan kuullut heidän katuvan maailman edessä?

On myös hyvä uutinen: Jeesus Kristus pysäyttää henkilökohtaisesti seuraavan ristiretken! Valitettavasti näin käy vasta pahimman maanpäällisen kärsimyksen jälkeen (Danielin kirja 12:1; Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21–22).

Kypros

Useampi kuin yksi ristiretki aloitettiin Kyprokselta. Toistuuko historia? Alkaako viimeinen ristiretki myös sieltä?

Kyproksen pohjoispuolella sijaitseva Turkki on ollut useita vuosia voimakas Pohjois-Atlantin liiton (nato:n) jäsen. Saksan johtama Euroopan unioni ei ole kuitenkaan hyväksynyt sitä—vaikka se on pyrkinyt jäseneksi vuodesta1963, jolloin EU:ssa oli vain kuusi jäsentä!

Kypros liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004.

Miksi EU hylkii Turkkia? Johtuuko se siitä, että Turkki on pääasiallisesti islamilainen maa?

EU:n on profetoitu koostuvan lopulta kymmenestä katolisuuden dominoivasta valtiosta tai valtioryhmästä. EU:ta kutsutaan jo Pyhäksi Rooman valtakunnaksi, joka on ollut perinteisesti muslimien vihollinen.

Miksi EU haluaa pikkuruisen Kyproksen liittyvän jäsenmaaksi? Ajatteleeko EU Kyprosta tukikohtana, josta käsin se voi suojella Jerusalemin intressejään?

Voit olla varma, että EU suunnittelee, kuinka suojella pyhiä paikkoja Jerusalemissa ja sen ympäristössä. Eurooppa on ajatellut tällä tapaa jo lähes 2,000 vuoden ajan!

Kyproksen saari on aikeissa yhdistyä. Mutta kun Kypros hyväksyttiin EU:n jäseneksi, Kreikan ja Turkin välinen sota oli osan mielissä, ja kumpikin osapuoli vaikuttaa saaren asioihin. Kreikasta tuli vuonna 1981 EU:n kymmenes jäsenmaa. Venäjä myi ammuksia Kreikalle, jonka aikomus oli painostaa Turkkia yhtymään heihin.

Cristopher Lockwood, diplomaattinen Nikosian kirjeenvaihtaja, kirjoitti Daily Telegraph -lehdessä 30. maaliskuuta 1998 seuraavasti: “EU on taktikoinut itsensä asemaan, jossa sen täytyy ehkä piankin hyväksyä poveensa katkerasti jakautunut saari, joka on taipuvainen väkivaltaan ja jopa sotaan”.

“Se on myrkyttänyt suhteensa Turkkiin, tähdelliseen nato:n liittolaiseen; mikä Löytyy tehnyt ratkaisun löytymisen Kyproksen ongelmaan vaikeammaksi kuin koskaan aikaisemmin…”

Miksi Eurooppa vaaransi vakavan ongelman syntymisen, jopa sodankäynnin, tämän pikkuruisen saaren tähden?

Edes EU:ta rakentaneet eivät ymmärrä täysin tapahtunutta. Tapahtumien takana in henkivoima, jota maailma ei kykene näkemään.

“Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan? Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta” (Johanneksen ilmestys 13:3-5).

Jos maailman ihmiset yrittäisivät todella ymmärtää Euroopan tapahtumia, he vapisivat pelosta.

Onko tällä suurella pahalla henkiolennolla, saatanalla, paholaisella, suunnitelma Kyprosta varten? Lähteekö viimeinen ristiretki sieltä suunnitellusti Lähi-itään? Tämä paha henkiolento tuntee Raamatun profetiat ja tietää, mitä odottaa tulevaisuudelta.

Peto saa olla vallassa 3½ vuotta, jonka jälkeen Kristus tuhoaa sen pahan valtakunnan ikuisesti! Olemme nyt astumassa kaikkien aikojen pahimpaan aikakauteen, mutta samaan aikaan se tuo meille kaikkien aikojen parhaimman mahdollisen uutisen!

Viimeinen ristiretki profetoitu

Yksi Jordanin pääturistikohteista on ristiretkeläisten linna. Katoliset rakensivat suurimman osan linnoista muslimien vastaista sotaa varten sekä pystyäkseen kontrolloimaan Jerusalemia. Nämä linnat ovat vakava muistutus verisestä menneisyydestä—ja sitä verisemmästä tulevaisuudesta!

Jerusalem on nyt Juutalaisten hallussa, mutta ei enää kauan. Sekä muslimeilla että katolisilla on oma suunnitelmansa Jerusalemille. Nämä kaksi suurta mahtia tulevat iskemään vielä kerran yhteen—ne tulevat taistelemaan vastakkain viimeisellä ristiretkellä Jerusalemista!

Iranin vuoden 1997 suuren sotaharjoituksen koodinimenä oli “tie Jerusalemiin”. Sotaharjoitukseen osallistui 150,000 - 500,000 sotilasta.

Löytyykö yhtä provosoivaa toimintaa? Iran mainosti toimillaan maailmalle strategiaansa.

Vuonna 2010 presidentti Mahmoud Ahmadinejad painotti al-Quds, eli Jerusalemin, päiväjuhlan globaalista merkitystä—se on Iranin vuotuinen osoitus tuesta palestiinalaisten päämäärälle, “Jerusalemin vapautukselle”. Meir Amit -niminen intelligenssi- ja terrorismi-informaatiokeskus raportoi: “Ahmadinejadin mukaan Jerusalemin asia ei rajoittunut pelkästään yhteen maantieteelliseen alueeseen; se ei ollut ainoastaan palestiinalaisten asia vaan itse asiassa ‘jopa islamia suurempi asia’”.

Harvat ymmärtävät tämänkaltaista muslimien intohimoa Jerusalemia ja sen pyhiä paikkoja kohtaan! Senkaltainen kiihko saa aikaan sodan!

Iran tulee epäilemättä johtamaan Etelän kuningasta. Tämä mahti koostuu radikaalista islamistisesta liikkeestä. Iran työskentelee kuumeisesti johtaakseen tätä radikaalista militanttia uskontoa.

Iran on käytännöllisesti yksin kyennyt tuhoamaan rauhanprosessin. Maailma puhuu edelleen rauhasta. Iran ja radikaalinen islamismi eivät halua rauhaa, eivätkä sanat pidätä heitä.

Joseph de Courcy kirjoitti Islamic Affairs Analyst -artikkelissa aikanaan seuraavasti: “Lukijakunnalla ei pitäisi olla minkäänlaista epäilystä asiasta: Iranin tukema Bahrainin vastainen toiminta, tiivistyvät suhteet Egyptin kanssa, Hizbollahin tukeminen Libanonissa, Khartumin islamilaisten vallankumouksellisten tukeminen ja sen läheisen strategisen allianssi Moskovan kanssa. Jokaisella toiminnalla on sama loppupäämäärä: Jerusalemin vapautus sionistien kahleista”.

Yhdysvallat on koettanut eristää Iranin. Lähes mikään muu maa ei ole lähtenyt tukemaan Amerikkaa tässä. Sen yritys epäonnistui. Yhdysvallat taistelee Raamatun profetia vastaan.

Edesmennyt palestiinalaisjohtaja Yasser Arafat lausui vuonna 1996 seuraavasti: “Tunnemme ainoastaan yhden sanan: kamppailu, kamppailu. Jihad, jihad, jihad. Kun lopetamme intifadan, kun lopetamme vallankumouksen, siirrymme suurempaan jihadiin tavoitteena itsenäinen Palestiinan valtio pääkaupunkina Jerusalem”.

Jihad on arabien kutsuhuuto pyhään sotaan. He saavuttavat sotansa, mutta se ei ole pyhä. Se johtaa planeettamme pahimpaan kärsimykseen!

“Mutta lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssansa. Ja Pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen maihinsa, tulvana leviten niiden ylitse” (Danielin kirja11:40). Tämä Etelän kuningas koostuu epäilemättä Iranin johtamista radikaalimuslimeista. He ovat voimakkaita ja iskevät tönien Lähi-idässä.”

Pian he iskevät Pohjan kuninkaaseen, niin kutsuttuun Pyhään Rooman valtakuntaan—myös ristiretkeläisten takana olleeseen uskonnolliseen mahtiin. Isku tulee varmasti koskemaan Jerusalemia.

Kukaan ei olisi saattanut edes kuvitella 20 vuotta sitten, että Lähi-idästä ja Euroopasta ilmenisi kaksi maailmanvaltaa. Jumala tiesi täsmälleen, mitä tapahtuisi. Kukaan Jumalaa lukuun ottamatta ei olisi kyennyt inspiroimaan näitä profetioita. Jok’ikinen kykenee näkemään nämä kaksi mahtia tänään.

Katso, mitä in Euroopassa tapahtuu—on tapahtunut jo vuosia. Paavi Johannes Paavali ii toimi kuumeisesti Pyhän Rooman valtakunnan elvyttämiseksi. Hän lausui Espanjassa aikaisella paavinurallaan, 9. marraskuuta 1981 seuraavasti: “Voisi sanoa, ettei Euroopan identiteettiä voida ymmärtää ilman kristillisyyttä, ja juuri täsmällisesti kristillisyydessä löytyy ne yhteiset juuret, jonka pohjalta tämän mantereen sivilisaatio on kehittynyt: sen kulttuuri, dynaamisuus, aktiviteetti, kapasiteetti rakentavaan toisiin maanosiin laajeneminen; kaikki maailmassa, joka tekee siitä loistavan…”

“Löytäkää itsenne jälleen. Ole oma itsesi. Löydä alkuperäsi, elvytä juuresi. Palaa autenttisten arvojen pariin, niiden, jotka tekivät historiastasi loistokkaan ja läsnäolosi muille maanosille kovin hyödylliseksi.”

Paavi Benedictus xvi on toistanut saman viestin kerta toisensa jälkeen: Löydä alkuperäsi, elvytä juuresi. Esimerkiksi hänen vieraillessaan syntymämaassaan Baijerissa syyskuussa 2006, hän antoi Christian Science Monitorissa seuraavan viestin: “Euroopan tulee arvioida uudelleen teesiä, jonka mukaan sekularismi ja taloudellinen edistys kulkevat käsi kädessä” (15. syyskuuta 2006). Hän kehottaa eurooppalaisia hylkäämään sekularismin ja vastaanottamaan uskonnon.

Aikaisemmin Roomassa, saman vuoden maaliskuussa, EU:n suurin ja vaikutusvaltaisin konservatiivinen Euroopan kansanpuolue -ryhmä sponsoroi konferenssin, jossa Paaville annettiin keskeinen rooli. Paavi lausui poliitikoille: “Teidän kristillisen perinnön kannatuksenne voi auttaa merkittävästi Euroopassa nykyisin laajalle levinneen kulttuurin kukistamisessa, kulttuurin, joka alentaa [uskonnon] yksityiselle, subjektiiviselle elämänalalle kuuluvaksi”.

Inkvisition aikana yli 50 miljoonaa viatonta ihmistä tapettiin “kristillisyydennimessä! Aivan oikein—50 miljoonaa! Voit lisätä lukuun vielä miljoonia Pyhän Rooman valtakunnan uhreja. Sen historian “alkuperä” ja “juuret”, Johannes Paavalin viittaama “historia” aiheuttaa vielä monen miljoonan ihmisen kuoleman!

Jumala kuvaa Ilmestyskirjan luvussa17 elävästi suurta kirkkoa, maalaa sen ylenpalttisesti pukeutuneeksi portoksi, jonka vaikutusvallan alaisia valtiot ovat. Jumala näkee asiat, kuin ne todella ovat! Katsotaan asiaa Jumalan katsontakannalta: “Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” (Johanneksen ilmestys 17:6). Jumala näkee tämän porton “juovuksissa” pyhien verestä! Onko Jumalan pyhien tappaminen verestä “loistokasta”?

Pyhä Rooman valtakunta astuu kohti Etelän kuningasta pyörremyrskyn lailla. Näemmekö yllätyshyökkäyksen käsin? Alkaako viimeinen ristiretki Kyprokselta? Pyörremyrsky saapuu yhtäkkiä. Hyökkäys ei vaikuta tulevan Euroopasta käsin.

Meidän tulee ymmärtää pyhää Rooman valtakuntaa ja ristiretkiä ymmärtääksemme katolisten kiihkon Jerusalemista. He omaavat pitkän historian veren vuodattamiseksi Jerusalemin takia.

Huomaa, mikä heidän ensimmäinen tekonsa on heidän voitettuaan. “Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa” (Danielin kirja 11:41). Hepreankielinen alkuteksti antaa ymmärtää, että hän “astuu” (engl. enter) Ihanaan tai Pyhään maahan rauhallisesti—ei pakolla.

Juutalaiset näyttävät kutsuvan heidät rauhanpuolustajiksi. Mutta tämä johtaa suureen ristikkäin toimintaan, kuten Hesekielin luvussa 23 profetoidaan. (Tilaa ilmaisjulkaisumme Hesekiel: lopun ajan profeetta sekä Hoosea—pyörremyrsky saapuu.)

Juutalaisten pitäisi pystyä muistamaan ristiretkien väkivaltainen historia ja verenvuodatus. Ehkä he eivät silloin kutsuisi vihollistaan Jerusalemiin.

“Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet, ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan.” (Danielin kirja 11:42–43). Tämä suuri valta valloittaa myös muita maita.

Jae sanoo, ettei Egypti säästy. Egypti oli yli kahden vuosikymmenen ajan Lähi-idän maltillisin valtio. Iran iski Egyptin leirin suuntaan jo presidentti Mubarakin valtakaudella. Se kykeni tähän, koska Egyptin hallitus pelkäsi terrorismia sekä sen omia radikaalimuslimeja. Kun Mubarak oli saatu siirrettyä syrjään, Iran alkoi pikaisesti saavuttaa vaikutusvaltaa Egyptissä. Olemme todennet tämän omilla silmillämme, aivan Jumalan profetian mukaisesti!

Hyvä uutinen

Profetiassa pyhää Rooman valtakuntaa kohtaa katastrofi: “Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi.” (jae 44). Venäläiset ja kiinalaiset valmistelevat sotaa Eurooppaa vastaan. Eurooppalaiset käsittävät tämän ja iskevät ensin. Heidät kuitenkin voitetaan.

“Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille (merten väliin ihanalle pyhälle vuorelle). Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta” (jae 45). Huomaa, että uskonnollinen johtaja siirtää päämajansa Jerusalemiin—ei pelkästään suojelutarkoituksessa, koska voisi muuttaa turvallisempiin maihin. Tämä tapahtuu uskonnon takia, uskon osoituksena. Tämän uskonnollisen johtajan mielestä Jerusalem on kaikkein pyhin paikka maan päällä—“maailmankaikkeuden keskipaikka”. Hänen loppunsa on häpeällinen, kukaan ei auta häntä.

Danielin kirjan lukujen 11 ja 12 välillä ei pitäisi olla kappalejakoa. Kertomus jatkuu, se kuvaa, kuinka uskonnollinen sota käynnistää kolmannen maailmansodan—atomisodan.

“Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. (Danielin kirja 12:1). Tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Jumala lupaa suojelevansa omiaan fyysisesti, muuten he menehtyisivät ydinpainajaisessa.

Vaikka uutinen on huono, se johtaa parhaimpaan uutiseen maailmassa! “Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää” (jae 11). Jokapäiväinen uhri viittaa Jumalan työhön. Jumalan työ tullaan viemään pois—se poistetaan, kun Jumala saattaa omansa turvapaikkaan (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:15–16; Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:20–21). Näin käy, kun hävityksen kauhistus tai Pohjan kuningas, voittaa Amerikan ja Britannian. Näin käydessä Jeesuksen Kristuksen paluu voidaan laskea päivissä. Hän tulee päättämään “pyhät sodat” ikuisesti.

Jopa lapsi ymmärtää, että “Pyhien sotien” hedelmät ovat osoittautuneet karvaiksi! Amerikka ja Britannia eivät voi kieltäytyä tosiasioista, totuudesta. Jumala on lähettänyt voimallista viestiään jo yli 70 vuoden ajan! Maat ovat kieltäytyneet jatkuvasti vastaanottamasta viestiä ja tämän vuoksi he saavat kärsiä äärimmäisellä tavalla. Lopulta Jumala saa heidät hereille ja johtaa heille rauhan, täyden ilon ja yltäkylläisyyden.

Chapter 4: Jumalan tosi valittujen osuutta painotetaan

Danielin kirjan 11 luku on sotivien pohjoisten ja eteläisten kuninkaiden historiaa ja profetiaa. Luvun käsittelemä ajankohta alkaa ennen Kristuksen ensimmäistä tulemusta ja jatkuu hänen toiseen tulemukseensa asti. Tulee muistaa, että Danielin kirja kirjattiin lopun aikaa varten (Danielin kirja 12:4, 9). Se keskittyy siis lopun aikaan. Olemme tänään jo erityisellä lopun aikakaudella “viimeisenä lopun aikana” (Danielin kirja 8:19).

Huomaa, kuinka syvästi Jumalan tosi valitut kuuluvat, kuinka heidän osuuttaan painotetaan Danielin kirjan 11 ja 12 luvuissa.

“Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä (engl. do exploits)” (Danielin kirja 11:32). Englannin sana exploits tarkoittaa sankaritekoja. Tosi valitut “seisovat vankasti ja alkavat toiminnan” (Revised Standard Version).

Kävimme kuusi vuotta lakikiistaa Worldwide Church of God -seurakunnan kanssa oikeudesta painattaa Herbert W. Armstrongin kirjoituksia. Kiista on esimerkkinä tehtävän suorittamisesta. Philadelphia Church of God, Jumalan Filadelfian seurakunta sai voiton hetkellä, jolla voittomahdollisuudet näyttivät mitättömiltä. Jumala antoi voiton. H. Armstrongin teosten tekijänoikeudet kuuluvat nyt meille. Voit lukea tapahtumasta tilaamalla Habakuk-ilmaiskirjamme.

“Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa” (jae 33). Jumalan tosi valitut opettavat monia laodikealaisia (Kristuksen penseää seurakuntaa) sekä maailmaa. Suomeksi käännetty “opettaa” -sana, (engl. opettaa) tarkoittaa mielen kääntämistä havaitsemaan ja ymmärtämään. “Sana sisältää kyvyn tehdä ero hyvän ja pahan välillä” (Hebrew-Greek Key Word Study Bible).

Ainoastaan Jumala kykenee näkemään totisen hyvän ja pahan välisen eron! Kukaan toinen ei pysty tähän! Biljoonien keskuudessa vain muutama tuhat opettaa Jumalan tosi viestiä. Tämä pikkuruinen ryhmä opettaa monia, mutta ainoastaan pieni määrä alistuu Jumalan tahtoon. Viesti on kuitenkin todistuksena koko maailmalle (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:14). Tämä tarkoittaa, että Jumala käyttää viestiämme saattaessaan ihmiset parannukseen. Mutta tämä on vasta ensimmäinen vaihe.

Näemme pienen ihmisryhmän, joka kantaa Jumalan kokoista viestiä, josta koko maailman pitäisi ottaa vaari tänään. Useimmat ihmiset eivät tee kuitenkaan kääntymystä ennen Kristuksen paluuta—joka tapahtuu todennäköisesti 10–15 vuoden kuluessa tai jo aikaisemmin.

Työmme koskee Jumalaa ja Jumalan viestiä. Sama pätee Danielin kirjaan. Koko maailman pitäisi ottaa vaari siitä nyt. On vain ajan kysymys—koska ihmiset kääntyvät viestin puoleen.

Opetamme monia. Eli Jumala antaa, paljastaa meille uutta ja vanhaa ilmoitusta, jotta “saavuttaisimme laajimman mahdollisen yleisön”, H. Armstrongin sanoja lainaten. Meidän täytyy saavuttaa Jumalan laodikealaiset sekä maailman ihmiset.

“Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys (engl. kun he kaatuvat, heitä autetaan vähän), ja monet liittyvät heihin teeskennellen” (Danielin kirja 11:34). Laodikealaiset ovat kaatuneet hengellisessä sodassa. Jumala auttaa heitä vähän meidän kauttamme, sillä heistä useimmat kieltäytyvät tekemästä parannusta—vaikka osa “teeskentelee” tekevänsä parannuksen.

Useimmat laodikealaiset olivat meitä vastaan oikeustaistelussa Jumalan ilmoittamasta totuudesta. Moni ryhtyi jopa antikristukseksi taistellen Kristusta ja pcg:tä vastaan. (Tilaa kirjasemme, Johanneksen epistolat. Kaikki kirjallisuutemme on ilmaista.)

Maailman valtakunnat

Jumalan katsantokanta on sanoinkuvaamattoman mieltä kihelmöivä. Sotivien maailman maiden ja valtakuntien keskellä Jumala painottaa eniten tosi valittujensa osaa! He ovat historian ja profetian keskipisteessä.

Näemmekö, kuinka tärkeä pcg:n työ on? Jokainen tarvitsee tämän Jumalan perspektiivin aiheesta.

Jumala voitti oikeuskanteen puolestamme. Miksi? Me tarvitsemme H. Armstrongin kirjoitukset kyetäksemme opettamaan perustavan osan viestiämme. H. Armstrong “asetti kaikki kohdalleen” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:10–11)—kaikki Jumalan seurakunnan suuret opit. Ihmiset eivät ymmärrä viestiämme, jolleivät he lue ensin H. Armstrongin viestiä.

Danielin kirjan luku 11 kertoo maailman valtakuntien yhteenotosta, mutta valokeila kohdistuu edelleen Jumalan seurakuntaan. Siinä kerrotaan jopa seurakunnan jakautumisesta. Jumala haluaa omiensa tietävän, kuinka tärkeitä he ovat hänen silmissään. Kukaan ei tule olemaan ennen Jumalan omia.

Keskellä tätä geopoliittista myrskyä Jumala kertoo silmiinpistäviä yksityiskohtia seurakunnastaan! “Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on” (Danielin kirja 11:35). Jumala osoittaa tässä varoituksensa erityisesti päiväuhrin suorittajille. Jakeen 33 moni sortuu viittaa laodikealaisiin. Tässä sanotaan jotkut kompastuvat. Jopa osa ymmärtäväisistä ja Jumalan työtä tekevistä kompastuu.

Jumala puhuu suoraan lopun ajan filadelfialaisille! Danielin puhuu “määräajasta”, erityisestä ajanjaksosta—meidän ajastamme. Osa kompastuu loppuun asti. Eivätkö kaikki Jumalan seurakunnassa ole todistaneet tästä? Jakeen 35 koetella-sana tarkoittaa sulattamista, metallin kaltaista sulattamista, kiivasta koettelemusta. Vaikka ihmiset liittyvät jäännökseen ja ymmärtävät, osa silti kompastuu.

Tuleeko meidän kauhistua, kun näemme joidenkin kääntyvän pois? Jumala sanoo, että näin tulee tapahtumaan loppuun asti. Olemme sodassa. Sota vaatii uhreja. Tuleeko sinusta uhri? Näin käy “lopun ajalla”.

Ymmärrys on vaarallista tietoa. Kyseessä on Jumalan ihmisten ikuinen elämä. Jumala ilmoittaa maailman hätätilan keskellä, että pienen, uskollisen jäännöksen parissa tavataan hengellisiä sotauhreja.

Jumala kertoo omasta seurakunnastaan enemmän yksityiskohtia kuin Etelän kuninkaasta, koska teoillamme on ikuiset seuraamukset.

Tästä kaikesta profetoitiin jo kauan ennen Kristuksen ensimmäistä tulemusta!

Irakin sota vaati uhreja sekä meidän hengellinen sotamme vaatii uhreja. Jos pysymme lähellä Jumalaa, emme joudu koskaan hengellisiksi uhreiksi.

“Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla” (jae 38). “Linnoitusten jumalassa” jumala kirjoitetaan oikein pienellä alkukirjaimella. Mies palvoo jumalaa, jota hänen hengelliset isänsä eivät tunteneet.

Mutta sen sijaan, engl. käännös “in his estate”, perustassaan, asemassaan, tarkoittaa että mies istuu Jumalien Jumalan istuimella. Tämä liittyy 2 Tessalonikalaiskirjeen 2:4 profetiaan. Hän asettuu, istuu, Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala—ei sanoillaan vaan teoillaan! Englanninkielinen Raamatun marginaali sanoo tämän “estate” -sanan tarkoittavan suomalaisen käännöksen mukaisesti jonkin sijaan (Gesenius’ Lexicon sanoo “hänen paikallaan”). Mies on Kristuksen paikalla, Jumalan pyhäkössä. Kyseinen mies petti Jumalan.

“Linnoitusten jumala” on a demoniarmeija. Saatana ja hänen langenneet enkelinsä heitettiin maan päälle (Johanneksen ilmestys 12:9, 12) ja he pitävät suurempaa vihaa kuin koskaan aikaisemmin, koska he tietävät, että heillä on vain vähän aikaa jäljellä. Jumala heittää heidät pian ulos pimeyteen.

Tämä demoniarmeija taistelee Jumalan seurakuntaa—hengellistä Israelia—vastaan kaikkein voimallisimmin. Sitten se hyökkää Israelin valtioitten kimppuun. Nämä demonit saattavat pakanamaat Amerikkaa, Lähi-idän juutalaisia ja Brittiläisiä kansoja vastaan. Tapahtumat kasvavat jatkuvasti intensiivisemmäksi, kunnes valtiomme tuhotaan.

Jumala valitsi valittunsa varottamaan Israelin valtiota. Tämä on viesti, josta ihmisten on otettava vaari. Heillä on mahdollisuus ottaa vaari joko nyt—tai kaikkien aikojen pahimman rankaisun jälkeen. Jos pyrkimyksemme on olla Jumalan kuningaskunnassa, emme voi paeta viestiä. Jumalan viesti on ihmisten keskellä. Useimmat eivät kuitenkaan kuuntele, ennen kuin on—fyysisesti—liian myöhäistä.

“Mutta kun se toteutuu—ja katso, se toteutuu—silloin he tulevat tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut profeetta” (Hesekielin kirja 33:33). Ihmiset tietävät lopulta, että Jumalan profeetta oli heidän keskuudessaan, sen jälkeen kun suuri ahdistus alkaa. Ei monta profeettaa—vain yksi profeetta!

On yksi turvallinen tapa elää. Meidän tulee omaksua Jumalan perspektiivi—nähdä hänen silmiensä kautta.

“Hän hyökkää myös Ihanaan maahan, ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab ja ammonilaisten pääosa” (Danielin kirja 11:41). Jakeen loppuosa on erittäin mielenkiintoinen. Jumala säästää Edomin, Mooabin ja ammonilaisten pääosan, engl. the chief of the children of Ammon—eli Ammonin pojat. Sana chief tarkoittaa “tiettyyn aikaan liittyvä, ensihedelmät” (Gesenius’ Lexicon). Se viittaa epäilemättä Jumalan omiin, jotka H. Armstrongin vuosien ajan opettaman mukaan ovat Jumalan suunnitelman mukaisesti korjattavia ensihedelmiä. Nämä ensihedelmät tullaan pelastamaan pedon kädestä.

Ymmärrä asiayhteys! Näimme ensin Danielin kirjan 11 luvussa, kuinka saatana kirjaimellisesti hengellisesti tuhosi koko Jumalan seurakunnan, muutamaa ymmärtäväistä, monia opettavia lukuun ottamatta. Saatana ei kykene saavuttamaan hengellisesti tosi valittuja ja yrittää saada heidät pedon kautta fyysisesti käsiinsä. Jumala kuitenkin suojelee meitä paholaisen, saatanan vihalta. Jumala pelastaa pikkuisen, mutta vahvan pyhäkön.

“Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi” (jae 44). Venäjältä ja Kiinasta kiitävä sanoma saa pedon valtakunnan kiirehtimään suunnitelmaansa “hävittää monia ja vihkiä heitä tuhon omiksi”—tai Companion Biblen mukaisesi “omistaa moni perinpohjaisesti tuhotuksi”.

Muista, että kaikki tapahtuu samassa näyssä. Tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, älä anna luvun vaihtumisen häiritä. “Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat” (Danielin kirja 12:1). Jae sanoo “siihen aikaan”. Koska? Siihen aikaan, kun Pohjan ja Etelän kuningas iskevät yhteen. Pian tämän yhteenoton tapahduttua Jumalan ihmiset pelastetaan. Sen jälkeen Pohjan kuningas hyökkää Amerikkaan, Britanniaan ja Israeliin (Hoosean kirja 5:5).

Arkkienkeli Gabriel sanelee edelleen viestiä. Hän viittaa arkkienkeli Miikaeliin, joka seisoo sinun kansasi [oikeammin] “poikien” suojana. Hän seisoo Jumalan poikien suojana—kyseinen on sotailmaisu. Hän seisoo aseilla varustautuneena suojelemassa, valmiina taistelemaan. Se on hänen tehtävänsä. Meitä ei suojella, ellemme tunne Miikaelin roolia.

Suuri arkkienkeli Miikael seisoo suojelemassa hengellistä Israelia, Jumalan varsinaisia valittuja. Heidät saatetaan turvapaikkaan ahdistuksen aikana, jonka kaltaista ei ole koskaan ennen nähty.

Vain uskollisia “poikia” suojellaan. Laodikean kapinalliset eivät kunnioittaneet Isäänsä (Malakian kirja 1:6). Heitä ei suojella. Tässä puhutaan Jumalan perheestä. Evankeliumi on—hyvä uutinen tulevasta Jumalan perheestä. Kaikkien maailman ihmisten potentiaali on kuulua Jumalan perheeseen. Kärsimys auttaa koko ihmiskuntaa saavuttamaan tämän päämäärän.

Me opetamme monille, mikä heidän potentiaalinsa on Jumalan perheessä. Se on heidän ainoa toivonsa toivottomassa maailmassa. Useimmat ihmiset taistelevat tänään omaa, henkeäsalpaavaa potentiaaliaan vastaan. Kaikki muuttuu Kristuksen palatessa!

Jumala painottaa ihmiskunnan mieltä värisyttävää potentiaalia, kun valtakunnat ottavat yhteen. Ihmiset eivät näe vielä potentiaaliaan, vain pieni jäännös näkee. Se valmistautuu nyt opettamaan koko maailmaa—biljoonia ihmisiä!

Viestimme tuoma toivo on värisyttävä. Jumala haluaa, että omistamme koko elämämme tämän viestin maailmalle viemiseksi.

Voimakas arkkienkeli Miikael seisoo jo suojelemassa Jumalan valittuja. Vaikeat tulevat ajat vaativat entistä enemmän suojelua. Oletko suojeltavien joukossa?

Jumala suojelee pyhiä, jotka “saattavat monta vanhurskauteen” (Danielin kirja 12:3). Tämä lausutaan Etelän kuninkaan yhteydessä. Ymmärrämme Jumalan ilmoittaman totuuden, koska olemme niitä, jotka saattavat viestin maailmalle. Työmme tarkoitus on antaa ihmisille mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Ihmiset, jotka eivät käänny, todistavat Jumalan viestin todeksi. He heräävät tulevassa suuressa ahdistuksessa ja Herran päivänä ja osaavat tehdä parannuksen viestimme pohjalta. Jumala palkitsee meidät ruhtinaallisesti pyhien joukossa. Tulemme loistamaan tähtien ja taivaanvahvuuden lailla aina ja iankaikkisesti! Meistä tulee Kristuksen ainoa morsian.