Information
Jesaja’s visioen van de eindtijd
Jesaja had een profetie voor de eindtijd die tweeledig was. Hij gaf zijn boodschap aan de tempel priesters en aan het volk Israe¨l. Weet u dat het merendeel van Jesaja’s tempelprofetiee¨n bovendien gericht zijn tot Gods eigen Laodicea Kerk in de eindtijd? Hun rebellie is tegen Gods regering gericht. Ze willen niet dat God heerschappij over hen heeft. Jesaja had een indrukwekkend toekomstbeeld voor de Laodicee¨rs, de naties van Israe¨l, en zelfs voor de hele wereld. U zult zelfs in de hele Bijbel geen inspirerender, verstrekkender visioen vinden. Het toont ons een prachtige en vreedzame aarde. Het visioen strekt zich zelfs uit tot in het universum. Deze profeet onthult tevens hoe Satan met succes die visie voor velen van Gods eigen volk vernietigt. Zij die Satans misleiding te boven komen zullen de hoogst onderscheiden mensen worden die er ooit op aarde geweest zijn. Zij zullen de bruid van Christus worden!
This booklet is available to Trumpet online account holders to read online or download. Signing up is quick and free of charge with no obligation. To get started, please click the button below.

Table of Contents

Chapter 1 God’s Government
Chapter 2 God Looks to This Man
Chapter 3 Why Family?
Chapter 4 The Universe Vision
Chapter 5 Satan Cast Down
Chapter 6 End-Time Eliakim
Chapter 7 Building Toward a World Catastrophe
Chapter 8 The Most Important Question in Education
Chapter 9 God Punishes With Earthquakes
Chapter 10 How to Recognize God’s Only Work
Chapter 11 Laodiceans Asleep
Chapter 12 Hezekiah Is Tested
Chapter 13 Voice in the Wilderness
Chapter 14 The Bride of Christ