Information
Hva Mener Du Egentlig?… Født På Ny?
Vær ikke for sikker på at du vet det! Mange bekjennende kristne tror for alvor at de har blitt «født på ny»-men de forstår ikke hva Jesus mente med disse ordene. Det sanne svaret er ikke bare overraskende-det er forbløffende! -Den viktigste sannheten du kan kjenne til, som her blir gjort så klar at du vil forstå den!
This booklet is available to Trumpet online account holders to read online or download. Signing up is quick and free of charge with no obligation. To get started, please click the button below.